Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

12 teksten gevonden

NH 035 1315/05/16 * Graaf Willem III beleent zijn kapelaan heer Pieter van Leiden met het land in...
NH 073 1319/09/13 * Lijst van grafelijke lenen in Noordholland waarvoor toestemming is verleend tot...
NH 129 1322/04/27 Graaf Willem III geeft Floris Mol in vrij eigendom de 22 morgen land in...
ZE 253 1323/03/20 Willem Jansz. uit Duiveland en Jan Wissenz. van Borrendamme, als plaatsvervangers...
ZE 180 1323/03/28 Graaf Willem III stelt Jan Dirksz. van der Burg aan als schout van Delft, en...
ZE 179 1323/03/28 Graaf Willem III stelt Simon van der Burg aan als baljuw van Rijnland, en gebiedt...
NH 262 1325/10/19 Graaf Willem III beleent zijn valkenier Jan met de 3½ halve morgen en 80...
NH 399 1329/05/14 Graaf Willem III beleent Jan van der Burg, die te zwak is om in persoon manschap...
WI 344 1329/12/26 Heer Hugo Mensenz., prior van Egmond, en broeder Dirk van den Zande, prior van...
NH 442 1330/05/17 * Opgave van de leenmannen van Teilingen die door de graaf in het bezit van hun...
NH 465 1330/10/24 Graaf Willem III schenkt zijn knaap Jan de valkenier de nader omschreven 5 morgen...
NH 485 1331/04/01 Graaf Willem III verkoopt aan Elizabeth, Aachte en Catharina, kinderen van Jan de...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie