Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

5 teksten gevonden

FR 007 802/12/31 * (Keizer) Karel de Grote verleent de Oost- en West-Friezen, vanwege hun...
FR 048 1108/12/31 * Koning Hendrik V bevestigt de verschillende voorrechten die de burgers van...
FR 047 1248/11/03 Rooms-koning Willem II bevestigt, als dank voor de verdiensten van de Friezen bij...
FR 046 1290/06/30 Otto abt van het Sint Odulfsklooster bij Staveren, schout, schepenen en gemeente...
FR 042 1310/07/04 Graaf Willem III enerzijds en de grietmannen en mederechters van Franekeradeel,...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie