Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

121 teksten gevonden

KE 041 1292/03/21 Graaf Floris V verleent een keur aan de ingezetenen van Kennemerland.
NH 480 1295/08/28 * Broeder Witte van Monster, heer Jan van Ammers, heer Floris van den Tol, Gizekijn...
FR 102 1308/10/01 Renger Monekijnsz., baljuw van Kennemerland en West-Friesland, verklaart getuige...
CA 021 1310/02/18 Schepenen, Raad en gemeenten van Drechterland, Hoogwouderambacht, ...
KE 002 1317/01/13 Graaf Willem III beveelt de baljuw van Kennemerland en West-Friesland bekend te...
NH 018 1317/01/15 Graaf Willem III wijst aan Willem vrouw Baartenz., rentmeester van Kennemerland...
KE 005 1317/02/01 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil over de dijkschouw tussen Bartoud...
KE 006 1317/03/21 Graaf Willem III gelast de rentmeester van Kennemerland en West-Friesland dat...
FR 025 1320/06/01 * (Jacob) bisschop van Zuden en andere leden van de grafelijke Raad, in zitting in...
ZE 050 1320/09/08 Graaf Willem III bevestigt de schenking van een lijftocht van 60 pond zwarten...
KE 026 1320/09/12 Graaf Willem III verkoopt aan Jan van Oyen het erfgoed, dat hij van diens...
KE 029 1320/09/12 Graaf Willem III deelt de rentmeester van Kennemerland en West-Friesland mee dat...
KE 031 1320/09/14 Graaf Willem III gelast alle baljuws en schouten van Kennemerland en...
KE 034 1321/04/07 Graaf Willem III bevestigt de verkoop van keurmedig goed door de rentmeester en...
KE 039 1321/04/11 Graaf Willem III schenkt Jacob bisschop van Zuden en het Sint Jansklooster te...
NH 103 1321/05/01 Graaf Willem III, die eerder het Hamburgse bier had verboden waardoor in...
FR 019 1321/08/05 Graaf Willem III draagt Jan van Polanen het kasteel Nuwendoorn op, die het tegen...
FR 021 1321/10/19 Graaf Willem III belast de dijkgraaf van (West-)Friesland met het dijkonderhoud...
KE 038 1321/10/21 Graaf Willem III schenkt Margareta van den Gruythuse voor de duur van haar leven...
FR 014 1321/10/26 Graaf (Willem III) beveelt zijn rentmeester van Kennemerland en West-Friesland...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie