Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

210 teksten gevonden

NH 476 1238/04/11 Boudewijn I, graaf van Bentheim, verklaart een ruil te zijn aangegaan van zes...
WI 189 1244/08/06 Graaf Willem II verkoopt aan Willem schout, Dirk Dosin, Gerard Abben en Maurits...
NH 279 1266/12/19 Graaf Floris V neemt de burgers van Leiden op in zijn bescherming, bevestigt en...
NH 507 1268/07/13 Graaf Floris V schenkt het patronaatsrecht van de kerk van Leiden aan commandeur...
ZE 368x 1270/05/29 Graaf Floris V beleent Jan van Schengen, Jan Jansz. en hun broers met de...
NH 508 1270/09/21 Graaf Floris V kent Aleid, jonkvrouw van wijlen koningin Elizabeth, een...
NH 400 1277/03/23 Graaf Floris V beleent Dirk van Alkemade met het land de Geer en 4½ gaarde...
DE 011 1277/09/21 Graaf Floris V kent een aantal voorrechten toe aan de Hamburgse kooplieden die in...
NH 401 1293/11/24 * Jan van Cuijk, ridder, geeft aan Hendrik van Alkemade Rijnsaterwoude en Leimuiden...
NH 067 1294/08/31 Rooms-koning Adolf vernieuwt het door het hofgerecht van rooms-koning Rudolf op...
ZE 368 1298/04/13 Nicolaas abt van Middelburg en broeder Hendrik gardiaan der minderbroeders aldaar...
NH 065 1299/10/17 Jan van Avesnes graaf van Henegouwen, graaf Jan I en magistraten en gemeenten van...
CA 004 1299/12/23 * Schepenen, Raad en gemeente van de poort van Leiden erkennen graaf Jan II als hun...
NH 090 1300/01/21 Graaf Jan II geeft heer Hugo van Leiden, kannunik van Sint Jan te Utrecht,...
UT 026 1304/11/25 Graaf Willem III kent een aantal voorrechten toe aan de kooplieden uit Kampen die...
NH 259 1306/05/01 Graaf Willem III neemt de burgers van Leiden op in zijn bescherming, bevestigt en...
ZE 550 1309/08/01 Willem Bollard, parochiepriester van de Meeneweide, en schepenen aldaar verklaren...
ZE 038 1312/11/11 Raas heer van Liedekerke en Breda, ridder, verkoopt al zijn leengoederen en...
ZE 553 1312/12/21 Hendrik abt van Middelburg geeft vidimus van vier oorkonden d.d. 1311 okt. 1 en...
ZH 050 1313/03/21 * Lijst van de lenen die wijlen heer (Nicolaas) van Putten hield van de graaf, en...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie