Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

31 teksten gevonden

NH 316 1317/03/25 Graaf Willem III geeft zijn klerk Willem van Brawode, geheten van Engeland, een...
ZH 058 1319/03/24 Graaf Willem III beleent Seger van der Tol en diens zoon Heinekijn met het...
HE 030 1321/03/23 Graaf Willem III geeft een vrijgeleide voor al zijn landen aan zijn dienaar Jan...
HE 029 1321/03/26 Willem bisschop van Meaux en Miles heer van Noyers doen graaf (Willem III)...
WO 041 1324/01/01 Graaf Willem III gelast schout, schepenen en raad van Oudewater enkele met name...
ZE 255 1324/03/27 Graaf Willem III bekrachtigt de verkoop van 100 roeden land in Oud-Vlissingen...
ZE 261 1324/03/30 Graaf Willem III gelast Elwoud van den Schore, dijkgraaf in Sint-Maartensdijk,...
ZE 408 1327/03/23 Graaf Willem III verzoekt Nicolaas Hallincsz. en Jan Lemsz. de hun ter begeving...
ZE 411 1327/03/25 Graaf Willem III verkoopt abt en convent van het O.L.Vrouweklooster te Middelburg...
ZE 412 1327/03/25 Graaf Willem III bevestigt de lijftocht die Floris heer Raasz. van Borsele heeft...
NH 337 1327/03/25 Graaf Willem III verkoopt aan abt en convent van de O.L.V.-abdij te Middelburg 14...
ZE 413 1327/03/26 Graaf Willem III machtigt de abt van Middelburg, Gillis Boudewijnsz. baljuw van...
ZE 415 1327/03/27 Graaf Willem III verklaart dat ten overstaan van hem Willem Antonisz. van...
ZE 418 1327/03/28 Graaf Willem III verklaart dat ten overstaan van hem Hendrik Simonsz., Jacob...
ZE 416 1327/03/28 Graaf Willem III geeft een schor aan zijn polder in Hinkelenoord uit in erfpacht,...
ZE 420 1327/03/29 Graaf Willem III schenkt Boudewijn de Putter van Vlissingen de hofstede in...
ZE 423 1327/03/29 Wouter Antonisz. van den Vliet draagt graaf (Willem III) de 8 gemet tienden in...
ZE 419 1327/03/29 * Graaf Willem III neemt zijn knaap Scuweloc van Geersdijk, die oud en ziek is...
ZE 417 1327/03/29 Graaf Willem III verpacht Domaas en Simon, zoons van Simon Domaasz., de 5 gemet...
ZH 376 1331/03/23 Graaf Willem III verkoopt de goede lieden wonend in het ambacht Nederveen de...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie