Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

43 teksten gevonden

ZE 341 1325/11/13 Filips heer Raasz. van Borsele erkent zijn misdrijf jegens graaf Willem III toen...
ZE 372 1326/03/24 Graaf Willem III gelast de rentmeester en de baljuw van Middelburg dat zij, als...
ZE 378 1326/03/28 Graaf Willem III instrueert Gillis Boudewijnsz. baljuw van Middelburg, Jan...
ZE 398 1327/03/18 Graaf Willem III schenkt Jan zoon van Jan heer Nicolaasz., klerk en poorter van...
ZE 425 1327/04/01 Graaf Willem III, die over het veer te Vlissingen klachten heeft ontvangen van...
ZE 434 1327/04/13 Graaf Willem III gelast de poorters van Zierikzee die procuratoren zijn van de...
ZE 439 1327/04/15 Schepenen, burgemeesters en gemene Raad van de poort van Middelburg herstellen de...
ZE 439x 1327/04/16 Graaf Willem III geeft een vidimus van de oorkonde d.d. 15 april 1327 waarin...
ZE 462 1327/07/21 Graaf Willem III gelast baljuw, burgemeesters en schepenen van Middelburg dat zij...
ZE 463 1327/07/22 Graaf Willem III geeft Herman van Revele en diens broers vrijgeleide tot 1...
ZE 495 1328/03/18 Graaf Willem III geeft de edele en niet-edele lieden van Zeeland Bewesten Schelde...
ZE 515 1328/08/01 Graaf Willem III geeft zijn goede lieden van de gemene poort van Middelburg het...
ZE 598 1332/04/18 Graaf Willem III geeft Reimaar Reimaarsz. het schrijfambacht van Vlissingen.
ZE 602 1332/04/24 Graaf Willem III vergeeft Hannekijn Wisse Scheinincsz. diens misdrijf jegens de...
ZE 640 1334/09/10 Graaf Willem III, die uit onnadenkendheid een van de twee pastoorsprebenden van...
AW 121 1334/10/22 Graaf Willem III bevestigt de verkoop in vrij eigendom door Willem de Cuser,...
WI 024 1337/10/11 Graaf Willem IV bevestigt de handvesten en keuren die de Raad en gemene poort van...
WI 023 1337/10/11 Graaf Willem IV bevestigt de handvesten en keuren die de poort van Vlissingen...
WI 048 1338/08/04 Graaf Willem IV bepaalt dat om religieuze redenen de Middelburgse weekmarkt niet...
WI 226 1342/07/12 Graaf Willem IV doet uitspraak over verschillende misdrijven die de poort van...