Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

24 teksten gevonden

NH 392 1275/04/10 * Graaf Floris V beveelt de tolgaarders te Ammers, Niemandsvriend, Moordrecht,...
WI 206 1275/04/10 * Graaf Floris V beveelt de tolgaarders te Ammers, Niemandvriend, Moordrecht,...
WI 273 1284/06/07 Graaf Floris V verleent de burgers van Dordrecht tolvrijdom in het gehele...
NH 003 1316/12/25 Een aantal met name genoemde edelen stelt zich borg in verband met de door Willem...
UT 145 1317/10/10 Graaf Willem III gelast de baljuws van Amstelland en van Woerden dat zij de...
UT 087 1317/10/10 Graaf Willem III gelast de baljuws van Amstelland en van het land van Woerden dat...
NH 075 1320/08/19 Graaf Willem III gebiedt zijn baljuws en schouten erop toe te zien dat niemand de...
NH 117 1321/10/28 Graaf Willem III bepaalt dat al het goed dat heer Jacob van Moordrecht, ridder,...
NH 116 1321/10/31 * Opsomming van de goederen die heer Jacob van Moordrecht van de graaf in leen...
NH 142 1322/08/07 Graaf Willem III, die heer Jacob van Moordrecht, ridder, toestemming heeft...
NH 143 1322/08/07 Graaf Willem III, die heer Jacob van Moordrecht, ridder, toestemming heeft...
NH 144 1322/08/07 Graaf Willem III, die heer Jacob van Moordrecht, ridder, toestemming heeft...
NH 145 1322/08/07 * Opsomming van goederen in Abbenkamp die heer Jacob van Moordrecht aan graaf...
NH 211 1324/01/14 Graaf Willem III bepaalt dat de schulden van heer Jacob van Moordrecht, die Jan...
ZH 165 1324/09/29 Graaf Willem III verklaart dat Nicolaas Rengersz. met zijn toestemming een...
ZH 194 1325/10/17 Jan III bisschop van Utrecht, Jacob bisschop van Zuden, Nicolaas abt van...
NH 434 1330/01/01 Graaf Willem III beleent zijn knaap Nicolaas Rengersz. met het nader omschreven...
NH 478 1330/11/02 Graaf Willem III verklaart dat heer Gerard van Heemskerk en de andere leenmannen...
NH 472 1330/11/18 * Jacob van Moordrecht, ridder, verkoopt aan graaf Willem III de korentiende en...
NH 473 1330/11/19 Nicolaas van der Merwede, ridder, Lode van der Merwede, Hugo van den Woude,...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie