Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

38 teksten gevonden

ZE 368 1298/04/13 Nicolaas abt van Middelburg en broeder Hendrik gardiaan der minderbroeders aldaar...
NH 035 1315/05/16 * Graaf Willem III beleent zijn kapelaan heer Pieter van Leiden met het land in...
FR 025 1320/06/01 * (Jacob) bisschop van Zuden en andere leden van de grafelijke Raad, in zitting in...
ZE 086 1321/04/21 Graaf Willem III legt aan nader genoemde lieden een zoen op in een twist die op...
KE 042 1321/10/21 Graaf Willem III bevestigt de schenking door Nicolaas Willemsz. van Uitgeest aan...
ZE 132 1321/12/21 Graaf Willem III verklaart dat ten overstaan van hem Jan Hoebuicsz. al diens...
ZH 137 1323/08/25 Graaf Willem III bevestigt Nicolaas Willemsz. in het bezit van de 11 gemeten land...
ZH 168 1325/02/25 Graaf Willem III beleent Jan heer Gillisz., rentmeester van Zuidholland, met drie...
ZH 228 1326/08/09 Graaf Willem III verhuurt het veen geheten de Zwaluwe, verdeeld in vijf blokken,...
DE 091 1326/08/22 Graaf Willem III belooft Gillis Boudewijnsz., baljuw van Middelburg, Jan...
DE 094 1326/09/08 Graaf Willem III belooft een aantal met name genoemde personen van Noord-Beveland...
NH 310 1326/09/12 Graaf Willem III beleent Dirk Alras met de – nader...
ZE 418 1327/03/28 Graaf Willem III verklaart dat ten overstaan van hem Hendrik Simonsz., Jacob...
ZE 450 1327/04/14 Graaf Willem III verklaart dat voor de heer van Voorne in de Middelburgse...
NH 350 1327/07/27 Graaf Willem III verleent Daniel van den Velde 3 morgen land in het ambacht...
ZE 531 1329/03/11 Graaf Willem III verpacht Jan Willemsz. van Oost-Souburg de 6½ gemet 41...
ZH 365 1330/06/24 Twaalf met name genoemde personen beloven in Dordrecht als gijzelaars te zullen...
AW 076 1330/10/24 Graaf Willem III beleent Willem Meinardsz. met 9½ morgen en 2 hond land in...
UT 133 1331/03/27 Graaf Willem III beleent Otto van IJsselstein ten overstaan van een aantal met...
AW 083 1332/01/14 Graaf Willem III scheldt Nicolaas Willemsz. van der Molen en diens kinderen...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie