Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

17 teksten gevonden

ZE 277 1276/09/08 Graaf Floris V staat het patronaatsrecht van de kerk van Monster af aan abt en...
WI 228 1287/11/02 Graaf Floris V bevestigt de schenking door Gerard van Velsen aan diens echtgenote...
NH 083 1320/09/01 Graaf Willem III en Jan van Henegouwen, heer van Beaumont, komen overeen dat de...
NH 084 1320/09/02 Graaf Willem III bepaalt dat de vrije lieden en de dienstlieden woonachtig in het...
NH 147 1322/08/09 Graaf Willem III, die Arnoud Ludolfsz. van den Papeweg toestemming heeft gegeven...
NH 148 1322/08/09 * Arnoud (Ludolfsz. van den Papeweg) draagt graaf (Willem III) 1½ morgen land...
NH 152 1322/08/14 Graaf Willem III bevestigt de schenking door Arnoud Ludolfsz. aan diens...
NH 272 1326/01/03 * Lijst van goederen die Floris Arnoudsz. van de graaf (in leen) houdt.
FR 070 1326/03/05 Graaf Willem III geeft Jan van Polanen, knaap, het collatierecht van de eerste...
KE 112 1326/12/23 Graaf Willem III vergunt heer Dirk Gerardsz. van Noordwijk, parochiepriester van...
ZE 517 1328/12/14 Graaf Willem III, die met heer Gerard heer van Voorne en burggraaf van Zeeland en...
NH 442 1330/05/17 * Opgave van de leenmannen van Teilingen die door de graaf in het bezit van hun...
NH 501 1332/02/06 Jan van Polanen baljuw van Rijnland, Filips van Wassenaar, Floris van der...
NH 619 1336/09/05 Graaf Willem III geeft toestemming aan zijn knaap Willem de Klerk om een viertel...
WI 209 1340/06/27 Graaf Willem IV bepaalt naar aanleiding van klachten betreffende de vismarkt van...
WI 210 1341/01/06 Graaf Willem IV beleent Pieter zoon van Gerard Jacob Smeetsz., vanwege de dienst...
WI 231 1342/11/24 Jan van Henegouwen, heer van Beaumont, geeft vidimus van een oorkonde d.d. 1290...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie