Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

21 teksten gevonden

NH 366 1306/07/28 Jan, abt van Sint Paulus te Utrecht, beleent jonkvrouw Beatrijs, dochter van heer...
NH 135 1313/05/15 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil over de goederen van wijlen heer...
NH 155 1322/08/20 * Graaf Willem III belooft zijn knaap Jan uten Waarde te helpen met het verkrijgen...
NH 161 1322/08/27 Graaf Willem III schenkt zijn knaap Jan uten Waarde 20 pond Hollands jaarlijks,...
NH 163 1323/03/24 Graaf Willem III bevestigt de verkoop door Willem van der Brugge uit Leiden van 3...
NH 206 1324/01/09 Graaf Willem III staat Wouter Bonekijn toe om 2 morgen leenland in het ambacht...
NH 214 1324/03/28 Graaf Willem III verkoopt zijn knaap Gerard Alewijnsz. van Leiden 2 morgen land...
NH 222 1324/09/18 Graaf Willem III bevestigt de verkoop in vrij eigendom van 5 morgen leengoed aan...
NH 264 1325/03/02 Dirk burggraaf van Leiden, ridder, schenkt zijn echtgenote vrouw Justine een...
NH 285 1326/03/28 Dirk, burggraaf van Leiden, ridder, verleent een aantal goederen die zijn broer...
NH 338 1327/04/24 Graaf Willem III verklaart dat jonkvrouwe Kerstine van Oegstgeest, weduwe...
NH 352 1327/07/29 Graaf Willem III geeft Willem de Gouwer de vrije beschikking over 6 morgen land...
NH 395 1329/05/13 * Lijst van de tienden van Dirk van Teilingen in het ambacht Rijswijk en van enkele...
NH 442 1330/05/17 * Opgave van de leenmannen van Teilingen die door de graaf in het bezit van hun...
NH 511 1331/11/23 Graaf Willem III geeft Willem de Gouwer toestemming tot verkoop in vrij...
NH 588 1333/10/22 Graaf Willem III vergunt Jan Beterniet, knaap van Dirk, burggraaf van Leiden, dat...
NH 592 1334/03/06 Graaf Willem III keurt goed dat (Dirk) burggraaf van Leiden het huis te...
WI 158 1339/03/08 Graaf Willem IV bevestigt de schenking door Gizekijn van Oegstgeest aan diens ...
WI 186 1339/12/09 Graaf Willem IV beleent jonkvrouw Willem Mabelien Jansdr. uten Waarde met het...
WI 197 1340/04/02 Filips van Wassenaar, die door graaf (Willem IV) is beleend met het...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie