Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

22 teksten gevonden

NH 018 1317/01/15 Graaf Willem III wijst aan Willem vrouw Baartenz., rentmeester van Kennemerland...
NH 019 1317/01/15 * Graaf Willem III kent aan Jacob bisschop van Zuden en diens opvolgers als...
ZE 103 1321/08/05 Graaf Willem III verkoopt het ambacht van Hoebuic Domaasz. in het Haaimanambacht...
ZE 132 1321/12/21 Graaf Willem III verklaart dat ten overstaan van hem Jan Hoebuicsz. al diens...
KE 087 1325/12/31 * Vier verklaringen afgelegd ten overstaan van de grafelijke Raad betreffende de...
DE 091 1326/08/22 Graaf Willem III belooft Gillis Boudewijnsz., baljuw van Middelburg, Jan...
DE 094 1326/09/08 Graaf Willem III belooft een aantal met name genoemde personen van Noord-Beveland...
ZE 423 1327/03/29 Wouter Antonisz. van den Vliet draagt graaf (Willem III) de 8 gemet tienden in...
ZE 464 1327/07/22 Graaf Willem III verpacht aan Jan Hendriksz. de 8 gemet tienden te Wissenkerke...
ZE 507 1328/11/21 Graaf Willem III beleent een aantal genoemde mannen met de ambachten die zij nu...
ZH 305 1328/12/16 Graaf Willem III verkoopt aan een aantal bij naam genoemde Dordtse poorters de...
NH 503 1332/02/14 Jan van Polanen, ridder, baljuw van Rijnland, Filips van Wassenaar, Floris van...
ZE 665 1334/09/02 Aachte, weduwe van Hendrik Hugenz. van Biggekerke, verzoekt graaf (Willem III)...
ZE 664 1335/09/26 Graaf Willem III verleent Hugo en Hendrik, zoons van jonkvrouw Aachte, weduwe van...
ZE 670 1336/08/02 Graaf Willem III stelt Pieter zoon van Gillis Hendriksz. in het bezit van de 250...
WI 028 1337/10/20 Graaf Willem IV, die droogmaking van Noord-Beveland heeft gefinancierd op...
WI 032 1337/10/20 Graaf Willem IV, die droogmaking van Noord-Beveland heeft gefinancierd op...
WI 031 1337/10/20 Graaf Willem IV, die droogmaking van Noord-Beveland heeft gefinancierd op...
WI 030 1337/10/20 Graaf Willem IV, die droogmaking van Noord-Beveland heeft gefinancierd op...
WI 107 1342/03/23 Dertig met name genoemde Zeeuwse edelen onderwerpen de nader omschreven...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie