Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

36 teksten gevonden

NH 398 1179/11/05 Paus Alexander III maakt aan Sofia, abdis van Rijnsburg, bekend dat hij, in...
WI 193 1260/08/25 Ruwaardes Aleid verkoopt met de hand van Florekijn, baljuw van Noordholland, 7...
NH 018 1317/01/15 Graaf Willem III wijst aan Willem vrouw Baartenz., rentmeester van Kennemerland...
NH 019 1317/01/15 * Graaf Willem III kent aan Jacob bisschop van Zuden en diens opvolgers als...
NH 031 1317/10/06 Graaf Willem III beleent Wouter Bonekijnsz. met 2 morgen land te Rijnsburg in het...
NH 053 1319/09/13 Graaf (Willem III) doet uitspraak in een geschil tussen de abdis van Rijnsburg en...
NH 080 1320/08/20 Graaf Willem III neemt Willem Albrechtsz. in bescherming voor wat betreft diens...
NH 081 1320/08/21 Graaf Willem III gelast al zijn gezagsdragers in het graafschap Holland dat zij...
ZH 057 1320/08/28 Graaf Willem III gelast al zijn ambtsdragers in Holland gerechtelijke assistentie...
ZE 063 1320/10/31 Graaf Willem III gelast zijn tolgaarders geen tol te heffen op de goederen die de...
ZE 199 1323/04/01 Graaf Willem III verklaart dat ten overstaan van hem de kinderen van Arnoud...
NH 179 1323/08/29 Graaf Willem III geeft Wigger Sorgen toestemming 5 morgen leengoed bij het...
NH 194 1323/12/31 * Een ongenoemde prior en abdis geven op een ongenoemde datum een vidimus van de...
NH 208 1324/01/07 Graaf Willem III bevestigt de schenking door heer Dirk, ridder, burggraaf van...
FR 051 1324/04/07 Graaf Willem III begeeft Nicolaas van Rijnsburg met de kerk van Koedijk, die...
NH 219 1324/04/25 Graaf (Willem III) beleent Nicolaas van Rijnsburg in aanwezigheid van Willem...
NH 222 1324/09/18 Graaf Willem III bevestigt de verkoop in vrij eigendom van 5 morgen leengoed aan...
KE 078 1324/10/08 Graaf Willem III gelast de rentmeester van Kennemerland en West-Friesland om aan...
NH 264 1325/03/02 Dirk burggraaf van Leiden, ridder, schenkt zijn echtgenote vrouw Justine een...
NH 253 1325/08/29 Graaf Willem III schenkt op verzoek van vrouw Rikarde van Brederode en andere...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie