Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

20 teksten gevonden

UT 019 1320/05/06 * Graaf Willem III verleent Roelof de Rover van Montfoort 3 morgen land aan de...
WO 010 1320/09/10 Graaf Willem III bevestigt de schenking door Roelof de Rover van Montfoort aan...
UT 034 1321/08/05 Graaf Willem III verbiedt zijn zwager Zweder van Montfoort en diens lieden om...
WO 025 1322/04/18 Graaf Willem III beveelt Rover van Montfoort niet met diens broer Zweder tegen...
WO 028 1322/08/04 Graaf Willem III gelast Mathijs Rengersz., baljuw van Zuidholland, beslag te...
UT 046 1323/03/29 Graaf Willem III doet uitspraak in het geschil tussen zijn zwager Zweder van...
UT 047 1323/04/14 Hendrik de Rover, zoon van Zweder van Montfoort, verbindt zich voor zichzelf en...
WO 034 1323/08/02 Graaf Willem III bepaalt dat jonkvrouw Adelise Zwedersdr. van Montfoort ter...
UT 045 1323/09/01 Hendrik de Rover, oudste zoon van Zweder van Montfoort, belooft ten behoeve van...
WO 035 1323/09/05 Graaf Willem III belooft Rover Zwedersz. van Montfoort te zullen bijstaan in...
UT 058 1323/09/13 Graaf Willem III verklaart van Jacob Jansz., burger van Utrecht, de oorkonde...
WO 036 1323/10/18 Graaf Willem III benoemt vier scheidslieden die de goederen moeten verdelen over...
WO 038 1323/10/19 Graaf Willem III bepaalt dat uit de 700 pond Tournois per jaar uit het goed van...
WO 067 1327/01/11 Graaf Willem III beleent Elizabeth en Machteld, zusters van Zweder van Montfoort,...
WO 070 1327/04/26 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil tussen Zweder van Montfoort en...
WO 071 1327/04/27 Zweder van Montfoort belooft zich te zullen houden aan de uitspraak gedaan door...
AW 096 1333/04/28 * (Dirk) Cosijn van Isselt draagt graaf (Willem III) goederen op rond zijn woning...
AW 097 1333/04/28 Graaf Willem III beleent Dirk Cosijn van Isselt met diens huis, hofstede en land...
AW 098 1333/04/28 Graaf Willem III bevestigt de schenking door Dirk Cosijn (van Isselt) aan...
UT 166 1333/10/15 Hendrik van Loenersloot, deken van Sint Jan te Utrecht, Roelof de Rover van...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie