Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

35 teksten gevonden

NH 480 1295/08/28 * Broeder Witte van Monster, heer Jan van Ammers, heer Floris van den Tol, Gizekijn...
NH 014 1317/01/11 Graaf Willem III gelast de baljuws van Delfland en Schieland dat zij niet toe...
NH 104 1321/05/01 Graaf Willem III bevestigt de verkoop door de baljuw van Delfland aan Nicolaas...
NH 113 1321/10/15 Graaf Willem III verkoopt Simon Dirksz. en Jan van der Made 22 morgen land in...
NH 114 1321/10/21 Graaf Willem III verkoopt Hendrik van Okkenburg 13 morgen land in Schieveen in...
NH 311 1322/04/27 Graaf Willem III verkoopt aan Floris Mol 4 morgen land te Schieveen in vrij...
NH 223 1322/04/27 Graaf Willem III gelast zijn baljuw van Schieland en zijn schouten aldaar dat zij...
NH 128 1322/04/27 Graaf Willem III schenkt Floris Mol in vrij eigendom de 4 morgen land in...
NH 129 1322/04/27 Graaf Willem III geeft Floris Mol in vrij eigendom de 22 morgen land in...
NH 160 1322/08/20 Graaf Willem III treft een zoenregeling tussen Gizekijn Jansz., Floris van den...
NH 213x 1324/01/24 Arnoud van den Dorp, baljuw van Delfland en Schieland, die in opdracht van de...
NH 213 1324/03/31 Graaf Willem III maakt de uitslag van het onderzoek bekend door Arnoud van den...
NH 217 1324/04/25 Graaf Willem III laat Arnoud van den Dorp, baljuw van Delfland en Schieland,...
NH 218 1324/04/25 Graaf Willem III laat Arnoud van den Dorp, baljuw van Delfland en Schieland, 5...
NH 251 1325/03/03 Graaf Willem III beveelt Arnoud van den Dorp, baljuw van Delfland en Schieland,...
NH 289 1326/04/06 Graaf Willem III verkoopt aan Gijsbrecht Elizabethsz. in vrij eigendom de nader...
NH 292 1326/04/06 Graaf Willem III verkoopt aan Jan van der Made het huis te Delft dat toebehoorde...
NH 290 1326/04/06 Graaf Willem III verkoopt aan Elizabeth, dochter van heer Willem van Alphen,...
NH 291 1326/04/06 Graaf Willem III verkoopt aan Willem Arnoudsz. van den Veen de jaarrente van 1...
NH 312 1326/09/29 Graaf Willem III beleent Floris Mol met een zate van 20 morgen geheten...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie