Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

8 teksten gevonden

NH 073 1319/09/13 * Lijst van grafelijke lenen in Noordholland waarvoor toestemming is verleend tot...
NH 050 1319/09/13 Graaf (Willem III) geeft heer IJsbrand van Rinnegom, priester, de 4 morgen land...
NH 051 1319/09/13 Graaf (Willem III) beleent Simon Dirksz. van der Burg met de 5 morgen en 2 hond...
NH 129 1322/04/27 Graaf Willem III geeft Floris Mol in vrij eigendom de 22 morgen land in...
NH 262 1325/10/19 Graaf Willem III beleent zijn valkenier Jan met de 3½ halve morgen en 80...
NH 287 1326/03/31 Graaf Willem III bekleedt Simon Dirksz. van der Burg met het baljuwschap van...
WI 344 1329/12/26 Heer Hugo Mensenz., prior van Egmond, en broeder Dirk van den Zande, prior van...
NH 465 1330/10/24 Graaf Willem III schenkt zijn knaap Jan de valkenier de nader omschreven 5 morgen...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie