Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

49 teksten gevonden

NH 304 1310/05/30 * Arnoud, proost van Koningsveld, geeft vidimus van een oorkonde d.d. 1310 mei 30...
NH 304x 1310/05/30 Gwijde bisschop van Utrecht en graaf Willem III doen uitspraak in een geschil...
HE 008 1316/09/25 Graaf Willem III bekrachtigt, om een einde te maken aan zijn geschil met de...
UT 007 1316/11/28 Gwijde bisschop van Utrecht beleent zijn dochters Maria, echtgenote van heer...
HE 009 1316/12/02 Graaf Willem III bevestigt de stichting door zijn nicht jonkvrouw Marie van...
UT 071 1318/05/29 Graaf Willem III geeft ter viering van het jaargetijde van wijlen bisschop Gwijde...
UT 070 1318/05/29 * Graaf Willem III geeft ter viering van het jaargetijde van wijlen bisschop Gwijde...
NH 070 1318/12/12 Graaf (Willem III) geeft ter viering van het jaargetijde van bisschop Gwijde 100...
ZE 041 1320/08/14 Graaf Willem III bericht de raden en gehele gemeente van Bremen dat hij ervoor...
ZE 048 1320/09/01 Graaf Willem III verleent de abt van Middelburg het recht om een van diens...
ZE 049 1320/09/01 Nicolaas abt en het gehele convent van Middelburg verklaren dat zij van graaf...
ZE 102 1321/08/03 Graaf Willem III, die Jan Boudewijnsz. Bledde de eerst vrijkomende plaats in het...
UT 036 1321/12/22 Graaf Willem III belooft bisschop Frederik II van Utrecht te zullen bijstaan in...
UT 035 1321/12/22 Bisschop Frederik II van Utrecht verklaart dat hij zich verbonden heeft om twee...
FR 039 1323/03/26 Graaf Willem III verzoekt eenieder om gedurende vijf jaar de dienaren, schepen en...
UT 047 1323/04/14 Hendrik de Rover, zoon van Zweder van Montfoort, verbindt zich voor zichzelf en...
UT 076 1323/07/12 Bisschop Jan III van Utrecht, de dekens en kapittels van de Dom, Sint Salvator,...
ZH 138 1323/08/27 Graaf Willem III belooft de broeders van de Duitse Orde de door zijn voorgangers...
ZE 236 1323/10/23 Egidius, deken, en het kapittel van Sint Pieter te Middelburg bepalen dat de...
ZH 163 1324/09/05 De gardiaan van het minderbroedersklooster te Duisburg en de pastoors van de...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie