Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

61 teksten gevonden

FR 048 1108/12/31 * Koning Hendrik V bevestigt de verschillende voorrechten die de burgers van...
FR 046 1290/06/30 Otto abt van het Sint Odulfsklooster bij Staveren, schout, schepenen en gemeente...
FR 045 1292/04/01 Graaf Floris V verleent een keur aan de burgers van Staveren, die hem en zijn...
FR 053 1292/04/01 Schepenen en gemeente van Staveren huldigen, met het oog op verlening van een...
FR 011 1300/03/12 Schepenen, raden en gemene poort van Staveren machtigen drie met name genoemde...
FR 008 1300/03/27 Graaf Jan II bevestigt en vernieuwt de keur die graaf Floris V aan de poorters...
FR 122 1313/05/21 Wouter deken van Merthem, Hera deken van Bolsward, Pieter deken van Wold en...
CA 017 1316/05/31 * Voorwaarden waaronder de graaf (van Holland) naar Oost-Friesland kan komen om...
KE 006 1317/03/21 Graaf Willem III gelast de rentmeester van Kennemerland en West-Friesland dat...
FR 004 1317/10/09 Graaf Willem III doet uitspraak als scheidsman in een geschil tussen die van...
FR 005 1318/01/12 De abt van Lidlum, de commandeur van Sneek, de prior van Bloemkamp en de proost...
FR 025 1320/06/01 * (Jacob) bisschop van Zuden en andere leden van de grafelijke Raad, in zitting in...
FR 013 1320/09/02 Folker abt van het Sint Odulfsklooster bij Staveren verklaart dat hij en het...
FR 016 1320/09/02 Graaf Willem III doet, na onderzoek in Staveren door Jacob bisschop van Zuden en...
FR 015 1320/09/02 Graaf Willem III scheldt abt en convent van het Sint Odulfsklooster bij Staveren...
FR 037 1322/04/17 * Graaf Willem III schrijft de grietman van Wonseradeel dat hij heeft vernomen dat...
FR 030 1322/05/04 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil binnen Staveren.
FR 035 1322/05/07 Graaf Willem III stelt Andries van Wijk aan als schout van Staveren, daarmee de...
FR 058 1325/06/20 Graaf Willem III sluit een bestand met het gemene land van Friesland dat tot 1...
FR 064 1325/10/08 Graaf Willem III bekleedt Thedeman Gelmersz. van Staveren met het schoutambacht...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie