Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

35 teksten gevonden

WI 338x 1264/10/28 Dirk van Wassenaar verkoopt zijn tiende tussen Alphen en Woerden aan heer Willem...
NH 003 1316/12/25 Een aantal met name genoemde edelen stelt zich borg in verband met de door Willem...
NH 016 1317/01/12 Graaf Willem III geeft Wigger Nicolaasz. toestemming tot de verkoop in vrij...
NH 018 1317/01/15 Graaf Willem III wijst aan Willem vrouw Baartenz., rentmeester van Kennemerland...
NH 019 1317/01/15 * Graaf Willem III kent aan Jacob bisschop van Zuden en diens opvolgers als...
NH 073 1319/09/13 * Lijst van grafelijke lenen in Noordholland waarvoor toestemming is verleend tot...
NH 060 1319/12/14 Graaf Willem III bevestigt de schenking door Filips van Wassenaar aan diens...
NH 086 1320/08/30 Graaf Willem III beleent Gerard Gale met het huis in Haasbroek en enig nader...
NH 149 1322/08/02 Graaf Willem III geeft Steven uten Hove de 'leg' aan de Rijs te Wassenaar, dat...
NH 167 1323/07/03 Graaf Willem III geeft Ave, weduwe van Simon Galenz. van Wassenaar, schotvrijdom...
NH 273 1326/01/03 Filips van Wassenaar maakt bekend onder welke voorwaarden hij een wettig huwelijk...
NH 275 1326/01/03 Jan van der Dussen, ridder, en zijn zoon Jan beloven Filips van Wassenaar, die...
NH 276 1326/01/03 Jan van der Dussen, ridder, en zijn oudste zoon Jan beloven graaf Willem III, die...
NH 274 1326/01/05 Filips van Wassenaar belooft graaf Willem III, die zich voor hem overborg gesteld...
NH 297 1326/06/22 Graaf Willem III bevestigt de schenking door zijn knaap Filips van Wassenaar aan...
NH 343 1327/07/24 Graaf Willem III beleent Dirk van der Dobbe, poorter van Leiden, met de 6½...
NH 441 1330/05/17 Graaf Willem III bevestigt de schenking door Hendrik van Zandhorst aan diens...
NH 462 1330/07/15 Graaf Willem III, Gerard van Voorne, burggraaf van Zeeland, Dirk burggraaf van...
NH 475 1331/01/07 Graaf Willem III, die met hertog Jan III van Brabant is overeengekomen dat zijn...
NH 501 1332/02/06 Jan van Polanen baljuw van Rijnland, Filips van Wassenaar, Floris van der...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie