Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

134 teksten gevonden

FR 021 1321/10/19 Graaf Willem III belast de dijkgraaf van (West-)Friesland met het dijkonderhoud...
FR 020 1321/10/20 Graaf Willem III gelast baljuw, dijkgraaf en heemraden van (West-)Friesland dat...
KE 038 1321/10/21 Graaf Willem III schenkt Margareta van den Gruythuse voor de duur van haar leven...
FR 014 1321/10/26 Graaf (Willem III) beveelt zijn rentmeester van Kennemerland en West-Friesland...
FR 031 1322/05/06 Graaf Willem III geeft Willem vrouw Baartenz., rentmeester van Kennemerland en...
NH 522 1322/08/09 * Graaf Willem III verklaart aan Bartoud van Assendelft 112 pond en 10 schelling...
KE 051 1322/08/24 Graaf Willem III staat jonkvrouw Justine, weduwe van Jan Scheve, toe dat zij of...
KE 052 1322/09/14 Jacob bisschop van Zuden, Dirk abt van Egmond, een aantal met name genoemde...
KE 053 1322/09/27 Graaf Willem III bevestigt de regelingen getroffen door de commissie inzake de...
KE 054 1323/03/29 Graaf Willem III gelast de baljuw en de rentmeester van Kennemerland en...
FR 041 1323/03/29 Graaf Willem III bepaalt dat de vroegere eigenaars geen aanspraak meer kunnen...
KE 055 1323/06/26 Graaf Willem III geeft Colijn, neef van vrouw Baarten, en Dirk van den Zande,...
KE 057 1323/07/03 Graaf Willem III gelast de baljuw van Kennemerland en West-Friesland overal in...
AW 015 1323/08/01 Graaf Willem III maant de kooplieden die per schip bier vervoeren uit het...
KE 058 1323/09/04 Graaf Willem III geeft Gerard Hageman van Wieringen toestemming om beslag te...
KE 062 1324/01/09 Graaf Willem III gelast de rentmeester van Kennemerland en West-Friesland dat hij...
KE 068 1324/03/30 Graaf Willem III wijst op verzoek van zijn (half)broer heer Simon, ridder, aan...
FR 051 1324/04/07 Graaf Willem III begeeft Nicolaas van Rijnsburg met de kerk van Koedijk, die...
FR 050 1324/04/08 Graaf Willem III bestemt 10 pond Hollands per jaar als prebende voor de...
KE 070 1324/04/11 Graaf Willem III beveelt Jan de Keizer, rentmeester van Kennemerland en...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie