Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

23 teksten gevonden

FR 042 1310/07/04 Graaf Willem III enerzijds en de grietmannen en mederechters van Franekeradeel,...
CA 031 1314/11/25 * Koning (Lodewijk IV van Duitsland) beveelt de Oost-Friezen en die van Westergo en...
FR 043 1314/11/25 Rooms-koning Lodewijk gelast de grietmannen, raden en gemeenten van Westergo en...
FR 004 1317/10/09 Graaf Willem III doet uitspraak als scheidsman in een geschil tussen die van...
FR 005 1318/01/12 De abt van Lidlum, de commandeur van Sneek, de prior van Bloemkamp en de proost...
FR 006 1318/01/12 * Schepenen, raad en gemene stad van Kampen bevestigen de uitspraak door graaf...
FR 039 1323/03/26 Graaf Willem III verzoekt eenieder om gedurende vijf jaar de dienaren, schepen en...
FR 038 1323/03/28 Graaf Willem III gelast zijn baljuws, schouten en rechters dat zij abt en convent...
FR 054 1324/11/03 Graaf Willem III draagt Sy., abt van Mariendal in Westergo, op om Elbout geheten...
FR 061 1325/10/08 Graaf Willem III bekleedt Eneke Rotterdesmanne uit Westergo met het schoutambacht...
FR 074 1326/03/30 De grietmannen van Westergo in Franekeradeel, Wonseradeel en Wijmbritseradeel...
FR 080 1326/08/06 De grietmannen en overige rechters van Oostergo schrijven graaf Willem III in...
FR 088x 1327/02/09 * Graaf Willem III meldt de inwoners van Wangeroge dat hun kooplieden in Zeeland...
FR 088 1327/02/10 De rechters en het gemene land van Östringen schrijven graaf Willem III als...
FR 090 1327/04/19 Graaf Willem III geeft de Friezen van Westergo en Staveren vrijgeleide gedurende...
FR 091 1327/06/07 * De raden en gemene poorters van Staveren verklaren dat zij de handvesten die...
FR 095 1328/04/28 De grietmannen van Westergo, Franekeradeel, Wonseradeel, Wijmbritseradeel, Harich...
FR 099 1328/05/15 Graaf Willem III verklaart een oorkonde te hebben ontvangen van de grietmannen en...
FR 098 1328/05/15 De grietmannen van het land van Westergo, van Franekeradeel, Wonseradeel,...
FR 104 1328/07/13 Graaf Willem III en de grietmannen van Westergo, van Franekeradeel, Wonseradeel,...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie