Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

24 teksten gevonden

NH 035 1315/05/16 * Graaf Willem III beleent zijn kapelaan heer Pieter van Leiden met het land in...
WO 007 1320/02/02 Graaf Willem III beleent Gerard Jansz. met de twee morgen in het Grote Rietveld,...
FR 025 1320/06/01 * (Jacob) bisschop van Zuden en andere leden van de grafelijke Raad, in zitting in...
NH 080 1320/08/20 Graaf Willem III neemt Willem Albrechtsz. in bescherming voor wat betreft diens...
NH 081 1320/08/21 Graaf Willem III gelast al zijn gezagsdragers in het graafschap Holland dat zij...
ZH 057 1320/08/28 Graaf Willem III gelast al zijn ambtsdragers in Holland gerechtelijke assistentie...
NH 106 1321/10/07 Graaf Willem III verkoopt Willem Albrechtsz. van Okkenburg een drietal nader...
AW 002 1321/10/21 * Lijst van de goederen die Frederik Albrechtsz. in leen houdt van de heerlijkheid...
NH 125 1322/04/27 * Graaf (Willem III) beleent Arnoud Foppenz. met 7½ morgen land te Abtswoude,...
NH 201 1324/01/01 Graaf Willem III bevestigt de schenking door Gerard Gijsbrecht Mayenz. aan diens...
NH 200 1324/01/01 Graaf Willem III beleent Gerard Gijsbrecht Mayenz. met de 5 morgen te Ruiven die...
NH 543 1326/08/29 Schepenen van Schiedam verklaren dat Willem Lizenz. twee nader omschreven huizen...
NH 365 1328/05/18 Graaf Willem III verkoopt Dirk Wiggersz. van der Tol in vrij eigendom de 10...
NH 414 1329/09/24 Graaf Willem III beleent Mathijs Dirksz. met de 3 morgen land te Ruiven die Jan...
NH 415 1329/09/24 Graaf Willem III verkoopt van de 15 morgen land te Ruiven die wijlen Gerard...
NH 412 1329/09/24 Graaf Willem III beveelt Floris van der Boekhorst, baljuw van Delfland en...
NH 449 1330/07/14 Graaf Willem III beleent heer Simon van Benthem, ridder, met 20 pond Hollands...
KE 167 1331/04/03 Graaf Willem III geeft Gerard zoon van Willem Albrechtsz. uten Hage toestemming...
KE 169 1331/07/15 Graaf Willem III bevestigt de verkaveling van enkele leengoederen, uitgevoerd...
NH 502 1332/02/07 Schepenen van Schiedam verklaren dat Betto Willemsz. en diens kinderen Hein...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie