Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

112 teksten gevonden

FR 095 1328/04/28 De grietmannen van Westergo, Franekeradeel, Wonseradeel, Wijmbritseradeel, Harich...
NH 369 1328/05/18 Graaf Willem III verkoopt Pieter Smacht in vrij eigendom de goederen te...
UT 101 1329/06/13 Jan III (van Diest), bisschop van Utrecht, verklaart dat Willem van Oudshoorn ten...
NH 430 1329/12/31 Graaf Willem III beleent Willem van Oudshoorn met het huis met toebehoren te...
NH 431 1329/12/31 Graaf Willem III bevestigt de schenking door Willem van Oudshoorn aan diens...
AW 041 1330/01/01 Graaf Willem III schenkt zijn panetier Boudewijn Blondeel een jaarrente van 20...
NH 444 1330/05/17 Graaf Willem III beleent Dirk van Leeuwen met 10 morgen land met de bijbehorende...
NH 445 1330/05/18 Graaf Willem III beleent Willem van Oudshoorn met het huis te Rijnenburg met...
AW 049 1330/06/25 Graaf Willem III scheldt een aantal met name genoemde kinderen, schoonkinderen en...
AW 048 1330/06/25 Graaf Willem III scheldt Diddekijn Allard Meinardsz., diens echtgenote Ave...
AW 047 1330/06/25 Graaf Willem III scheldt Boelekijn zoon van Simon Pieter Bienz. vrij van de door...
AW 046 1330/06/25 Graaf Willem III scheldt Imme Taams, Gerard Taamsz., Hanne Taamsz. en diens zoon...
AW 045 1330/06/25 Graaf Willem III scheldt Ave Godewijnsdr. en haar echtgenoot Jacob Gizenz. vrij...
AW 044 1330/06/25 Graaf Willem III scheldt Jacob Gerward vrij van de door hem verschuldigde...
AW 043 1330/06/25 Graaf Willem III scheldt Matte Adamsdr., haar echtgenoot Gerbrand en hun kinderen...
AW 042 1330/06/25 Graaf Willem III scheldt een aantal met name genoemde kinderen, schoonkinderen en...
AW 050 1330/06/25 Graaf Willem III scheldt Walich zoon van Willem vrouw Moederkijnsz., diens...
AW 051 1330/06/25 Graaf Willem III scheldt Tete Brunincs vrij van de door haar verschuldigde...
AW 052 1330/06/25 Graaf Willem III scheldt Jan zoon van Willem vrouw Moederkijnsz., diens...
AW 053 1330/06/25 Graaf Willem III scheldt Ave Jacob Raskaardsdr. vrij van de door haar...