Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

23 teksten gevonden

AW 034 1299/12/10 Heer Wouter pastoor van Amstelveen, heer Arnoud pastoor van Ouder-Amstel en...
WO 004 1310/07/26 Graaf Willem III beleent Maria, echtgenote van heer Arnoud van IJsselstein, met...
NH 003 1316/12/25 Een aantal met name genoemde edelen stelt zich borg in verband met de door Willem...
NH 316 1317/03/25 Graaf Willem III geeft zijn klerk Willem van Brawode, geheten van Engeland, een...
UT 013 1317/10/16 Wouter van Mijnden, knaap, zoon van heer Amelis van Mijnden, ridder, belooft dat...
GE 007 1319/10/13 Reinoud zoon van de graaf van Gelre verblijft de twist tussen hem en die van...
ZH 045 1320/04/18 Jan van Bergen baljuw van Zuidholland verklaart dat Jan van Achel met zijn...
FR 025 1320/06/01 * (Jacob) bisschop van Zuden en andere leden van de grafelijke Raad, in zitting in...
NH 076 1320/08/20 Graaf Willem III beleent Dirk van der Dobbe, poorter van Leiden, met in totaal...
NH 132 1322/05/03 Graaf Willem III beleent Engebrecht Filipsz. met 6 morgen land in het...
ZE 269 1324/04/14 Graaf Willem III staat zijn trouwe ridder heer Wouter van Berchem toe dat hij...
BR 022 1324/05/13 Halsteen Marcelisz. en zijn echtgenote Elizabeth Genendr. van Bergen op Zoom...
ZE 310 1325/03/18 Graaf Willem III – in aanmerking nemend dat zijn nicht jonkvrouw...
ZH 198 1325/11/05 Pieter heer van der Lek en zijn zoon Hendrik van der Lek verklaren dat zij 2.400...
ZH 197 1325/11/14 Graaf Willem III verklaart zijn knaap heer Wouter Bau, wisselaar te Mechelen,...
ZH 199 1325/11/25 Graaf Willem III belooft dat hij de twaalf met name genoemde mannen die voor hem...
NH 322 1326/12/15 Dirk van der Does pacht van graaf Willem III de voogdij van de kinderen van...
UT 098 1327/10/07 Jan III (van Diest), bisschop van Utrecht, verklaart van graaf Willem III 3.700...
ZE 495 1328/03/18 Graaf Willem III geeft de edele en niet-edele lieden van Zeeland Bewesten Schelde...
FR 103 1328/07/13 * Graaf (Willem III) doet uitspraak in een reeks van kwesties tussen hem en Jan van...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie