Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

254 teksten gevonden

WI 036 1337/10/23 Graaf Willem IV gelast de rentmeester van Beoosten Schelde om jaarlijks 5...
WI 041 1337/10/24 Graaf Willem IV geeft op verzoek van goede lieden aan Allard Colijnsz. tot...
WI 155 1338/08/06 Graaf Willem IV verkoopt aan Jan Hoet een stuk land in het ambacht Oude Schie in...
WI 049 1338/08/09 * Graaf Willem IV vergunt de lieden van Noord-Beveland in wier land hij geld heeft...
WI 047 1338/08/09 * Graaf Willem IV doet uitspraak in een geschil tussen heer Raas van Kruiningen en...
WI 070 1340/12/21 Graaf Willem IV verkoopt ten overstaan van enkele met name genoemde lieden 400...
WI 063 1340/12/23 Graaf Willem IV geeft de poorters van Westkapelle tolvrijdom in Holland en...
WI 064 1340/12/23 Graaf Willem IV gebiedt zijn tolgaarders in Holland en Zeeland dat zij geen tol...
WI 078 1341/04/04 Burgemeesters, schepenen en Raad van Damme beloven graaf Willem IV dat zij de...
WI 085 1341/04/09 Graaf Willem IV verkoopt aan zijn tante jonkvrouw Ida, bastaard van Henegouwen,...
WI 094 1341/06/19 Graaf Willem IV verklaart dat Lieven Willemansz., poorter van Zierikzee, die aan...
WI 098 1341/06/27 * Graaf Willem IV vestigt ten behoeve van het zielenheil van hemzelf, zijn vader en...
WI 096 1341/06/27 Graaf Willem IV beleent zijn bastaardoom Hendrik Immezoetenz. met een jaargeld...
WI 108 1342/03/23 Veertien met name genoemde Zeeuwse edelen onderwerpen de nader omschreven...
WI 103 1342/03/23 Graaf Willem IV doet een nader omschreven uitspraak in een geschil tussen Pieter...
WI 102 1342/03/23 Graaf Willem IV doet uitspraak in een geschil tussen heer Costijn van Renesse...
WI 107 1342/03/23 Dertig met name genoemde Zeeuwse edelen onderwerpen de nader omschreven...
WI 320 1342/03/24 Graaf Willem IV verleent op verzoek van de heer van Abcoude aan de inwoners van...
WI 106 1342/07/16 Graaf Willem IV doet uitspraak in de strijd tussen twee groepen met name genoemde...
WI 110 1342/07/18 Graaf Willem IV doet uitspraak in een geschil tussen de stad Zierikzee, de...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie