Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

254 teksten gevonden

WI 113 1342/12/09 Schepenen van Zierikzee verklaren dat Manne Mannenz. ten overstaan van hen een...
WI 121 1344/11/15 Graaf Willem IV bepaalt, na een onderzoek gedaan met betrekking tot de onenigheid...
WI 123 1344/11/20 Graaf Willem IV vergunt Vrouwelijn, echtgenote van zijn bastaardoom Hendrik...
WI 122 1344/11/20 Graaf Willem IV beleent zijn bastaardoom Hendrik Immezoetenz. met 200 pond...
WI 126 1344/11/20 Graaf Willem IV beleent zijn klerk Gerard Alewijnsz. uit Leiden met de goederen...
WI 124 1344/11/21 Graaf Willem IV bevestigt de schenking door Gillis, zoon van Pieter Jansz., aan...
WI 127 1344/11/23 Graaf Willem IV geeft de inwoners van Brouwershaven gedurende twee jaar in...
WI 325 1344/11/24 Graaf Willem IV kent heer Gillis Moggaard tot wederopzeggens 10 pond zwarten...
WI 129 1344/11/24 Graaf Willem IV doet uitspraak in de gewelddadige twist tussen een aantal met...
WI 128 1344/11/24 Graaf Willem IV stelt te Brouwershaven een vrije haringmarkt in, en roept...
WI 132 1344/11/25 Graaf Willem IV beleent Boudewijn Jansz., poorter van Zierikzee, met twee stukken...
WI 130 1344/11/25 Graaf Willem IV gelast zijn rentmeester van Bewesten Schelde om Pieter Pietersz....
WI 131 1344/11/26 Graaf Willem IV kent zijn nicht Catharina, dochter van heer Gerard de bastaard,...
WI 125 1344/11/28 Graaf Willem IV beleent zijn knaap Jan, zoon van meester Lam, met zijn steenhuis...