Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

247 teksten gevonden

ZH 020 1250/05/19 Rooms-koning Willem II beleent Willem abt van Sint Truiden en diens opvolgers met...
WI 338x 1264/10/28 Dirk van Wassenaar verkoopt zijn tiende tussen Alphen en Woerden aan heer Willem...
WI 339x 1269/02/08 Dirk heer van Teilingen verkoopt aan Willem heer van Brederode het goed ...
ZE 276 1273/05/30 * Hendrik, abt, en het convent van Sint Paulus te Utrecht staan het patronaatsrecht...
ZE 277 1276/09/08 Graaf Floris V staat het patronaatsrecht van de kerk van Monster af aan abt en...
WI 340x 1279/09/23 * Simon van Teilingen, baljuw van Noordholland, wijst uit naam van de graaf aan...
WI 341x 1282/06/25 Graaf Floris V verklaart dat de hoge rechtsmacht van Papendrecht en een aantal...
ZE 348 1284/02/28 Aleid, weduwe van heer Jan van Avesnes, schenkt aan abt en convent van Middelburg...
FR 046 1290/06/30 Otto abt van het Sint Odulfsklooster bij Staveren, schout, schepenen en gemeente...
WI 230 1291/06/28 Floris abt van Egmond beleent Gerard van Velsen met de oude korentiende en de...
ZE 368 1298/04/13 Nicolaas abt van Middelburg en broeder Hendrik gardiaan der minderbroeders aldaar...
ZH 216 1299/06/14 * Graaf Jan I bevestigt de door rooms-koning Willem aan abt en convent van Villers...
NH 366 1306/07/28 Jan, abt van Sint Paulus te Utrecht, beleent jonkvrouw Beatrijs, dochter van heer...
ZH 186x 1311/09/29 Nicolaas heer van Putten en Strijen en Aleid vrouwe van Putten en Strijen bepalen...
ZE 553a 1311/10/01 Jan van der Dussen, ridder, verklaart van graaf (Willem III) geld te hebben...
ZE 553c 1311/10/01 Floris de Molenaar verklaart van graaf (Willem III) geld te hebben ontvangen in...
ZE 553d 1311/10/01 Nicolaas van der Merwede, ridder, en zijn broer Lodewijk van der Merwede...
ZE 553b 1311/11/05 Gizekijn van den Dorp verklaart van graaf (Willem III) geld te hebben ontvangen...
CA 015 1312/07/31 * In tegenwoordigheid van een aantal met name genoemde personen breekt graaf Willem...
ZE 553 1312/12/21 Hendrik abt van Middelburg geeft vidimus van vier oorkonden d.d. 1311 okt. 1 en...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie