Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

8 teksten gevonden

FR 048 1108/12/31 * Koning Hendrik V bevestigt de verschillende voorrechten die de burgers van...
FR 046 1290/06/30 Otto abt van het Sint Odulfsklooster bij Staveren, schout, schepenen en gemeente...
ZE 027 1315/04/02 Graaf Willem III geeft een keur aan de burgers van Vlissingen en verleent hun...
GE 004 1319/10/12 Hendrik van Vlaanderen, graaf van Lodi, belooft aan bisschop Frederik II van...
GE 002 1320/01/22 Jan van Henegouwen, heer van Beaumont, en Hendrik van Vlaanderen, graaf van Lodi,...
ZE 086 1321/04/21 Graaf Willem III legt aan nader genoemde lieden een zoen op in een twist die op...
FR 104 1328/07/13 Graaf Willem III en de grietmannen van Westergo, van Franekeradeel, Wonseradeel,...
FR 106 1328/07/17 Schepenen, raad en gemene stad van Staveren stellen zich borg voor de betalingen...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie