Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

39 teksten gevonden

FR 102 1308/10/01 Renger Monekijnsz., baljuw van Kennemerland en West-Friesland, verklaart getuige...
KE 002 1317/01/13 Graaf Willem III beveelt de baljuw van Kennemerland en West-Friesland bekend te...
FR 025 1320/06/01 * (Jacob) bisschop van Zuden en andere leden van de grafelijke Raad, in zitting in...
ZE 050 1320/09/08 Graaf Willem III bevestigt de schenking van een lijftocht van 60 pond zwarten...
KE 031 1320/09/14 Graaf Willem III gelast alle baljuws en schouten van Kennemerland en...
KE 039 1321/04/11 Graaf Willem III schenkt Jacob bisschop van Zuden en het Sint Jansklooster te...
NH 103 1321/05/01 Graaf Willem III, die eerder het Hamburgse bier had verboden waardoor in...
FR 021 1321/10/19 Graaf Willem III belast de dijkgraaf van (West-)Friesland met het dijkonderhoud...
FR 031 1322/05/06 Graaf Willem III geeft Willem vrouw Baartenz., rentmeester van Kennemerland en...
KE 052 1322/09/14 Jacob bisschop van Zuden, Dirk abt van Egmond, een aantal met name genoemde...
KE 053 1322/09/27 Graaf Willem III bevestigt de regelingen getroffen door de commissie inzake de...
KE 054 1323/03/29 Graaf Willem III gelast de baljuw en de rentmeester van Kennemerland en...
KE 055 1323/06/26 Graaf Willem III geeft Colijn, neef van vrouw Baarten, en Dirk van den Zande,...
KE 057 1323/07/03 Graaf Willem III gelast de baljuw van Kennemerland en West-Friesland overal in...
KE 058 1323/09/04 Graaf Willem III geeft Gerard Hageman van Wieringen toestemming om beslag te...
KE 072 1324/09/17 Graaf Willem III gelast de baljuw van Kennemerland en West-Friesland ervoor te...
KE 085 1325/02/28 Graaf Willem III geeft heer Daniel van der Merwede, baljuw van Kennemerland en...
KE 100 1325/10/17 Graaf Willem III beleent Dirk van Geenhuizen met 40 schellingen Hollands...
KE 089 1325/10/18 Graaf Willem III gelast de baljuw van Kennemerland en West-Friesland om aan...
FR 072 1326/03/20 Graaf Willem III draagt zijn baljuw van Kennemerland en West-Friesland en van die...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie