Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

69 teksten gevonden

WI 273 1284/06/07 Graaf Floris V verleent de burgers van Dordrecht tolvrijdom in het gehele...
ZH 065 1314/04/05 * Graaf Willem III geeft aan zijn leenman Gerard van Wieldrecht wildernissen met...
ZH 011 1317/01/23 * Graaf Willem III stelt Gerard Hamaard aan tot klerk van de baljuw van...
ZH 044 1317/04/12 Harbaren van den Berg belooft graaf Willem III dat hij zijn eigen goederen niet...
ZH 244 1318/06/14 Jan heer van Saffenberg en van Heusden en zijn echtgenote Sofia van Heusden en...
ZH 030 1319/10/31 * Jan van Bergen, baljuw van Zuidholland, maakt de uitspraak bekend die is gedaan...
ZH 040 1319/12/03 Graaf Willem III verklaart Willekijn de lakenkoper 7 pond 16 schellingen 8...
ZH 043 1320/03/02 Graaf Willem III beleent zijn kamerling Willem heer Filipsz. van Duivenvoorde met...
ZH 045 1320/04/18 Jan van Bergen baljuw van Zuidholland verklaart dat Jan van Achel met zijn...
ZH 054 1320/08/21 Graaf Willem III legt een zoen op aan de vrienden en verwanten van wijlen Coppard...
ZH 061 1320/09/15 Graaf Willem III machtigt Jan van Bergen, baljuw van Zuidholland, Jan heer...
ZH 059 1320/09/16 Graaf Willem III, die zijn kamerling Willem heer Filipsz. van Duivenvoorde had...
ZH 064 1320/09/16 Graaf Willem III gelast al zijn baljuws en rechters dat zij ten behoeve van...
GE 014 1320/09/17 Graaf Willem III beveelt Jan van Bergen, baljuw van Zuidholland, de huizen te...
ZH 066 1320/10/28 Graaf Willem III verleent vanwege de watersnood een privilege aan hen die wonen...
ZH 068 1320/11/28 Graaf Willem III belooft Jacob bisschop van Zuden, heer Simon van Benthem en Jan...
ZH 074 1321/02/21 Graaf Willem III draagt Gize Laurensz. op om voor het gerecht van de baljuw van...
ZH 078 1321/04/30 Graaf Willem III gelast de baljuw van Zuidholland en de schepenen van Dordrecht...
ZH 084 1321/08/06 Graaf Willem III machtigt Mathijs (Rengersz.), baljuw van Zuidholland, om tijdens...
ZH 019 1321/10/07 Graaf Willem III geeft Coppard Stuuc, Hein van der Wijn en andere poorters van...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie