Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

14 teksten gevonden

WI 273 1284/06/07 Graaf Floris V verleent de burgers van Dordrecht tolvrijdom in het gehele...
NH 259 1306/05/01 Graaf Willem III neemt de burgers van Leiden op in zijn bescherming, bevestigt en...
NH 014 1317/01/11 Graaf Willem III gelast de baljuws van Delfland en Schieland dat zij niet toe...
FR 003 1317/10/06 Graaf Willem III verleent heer Nicolaas, proost van het klooster van Hemelum in...
FR 025 1320/06/01 * (Jacob) bisschop van Zuden en andere leden van de grafelijke Raad, in zitting in...
NH 103 1321/05/01 Graaf Willem III, die eerder het Hamburgse bier had verboden waardoor in...
ZH 084 1321/08/06 Graaf Willem III machtigt Mathijs (Rengersz.), baljuw van Zuidholland, om tijdens...
ZE 179 1323/03/28 Graaf Willem III stelt Simon van der Burg aan als baljuw van Rijnland, en gebiedt...
AW 039 1323/04/11 Gerard van Heemskerk, ridder, verklaart dat hij ten tijde van zijn baljuwschap...
KE 057 1323/07/03 Graaf Willem III gelast de baljuw van Kennemerland en West-Friesland overal in...
NH 287 1326/03/31 Graaf Willem III bekleedt Simon Dirksz. van der Burg met het baljuwschap van...
ZE 627 1333/09/23 Graaf Willem III geeft Muloc Zuderhoeksz. toestemming om overal in zijn...
NH 605 1335/01/30 Graaf Willem III erkent dat de welgeborenen, poorters en gemeenten van het...
WI 227 1342/11/26 Graaf Willem IV verleent de lieden van de stad Delft enkele voorrechten.
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie