Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

36 teksten gevonden

KE 128 1224/04/29 Graaf Floris IV schenkt aan Nicolaas Persijn van Haarlem en Willem van Egmond het...
ZE 662 1293/08/15 Graaf Floris V bepaalt dat de bijdrage van de ingezetenen van de Vijf Ambachten...
NH 035 1315/05/16 * Graaf Willem III beleent zijn kapelaan heer Pieter van Leiden met het land in...
ZE 017 1316/05/30 Wolfert van Borsele, heer van Zandenburg, verklaart dat hij op advies van graaf...
ZH 036 1319/11/30 Graaf Willem III geeft het bedijkte land in Deifel, bij de Riederwaard, in...
ZH 037 1319/12/05 Graaf Willem III neemt een schuld op zich van 43 pond Hollands, rustend op het...
ZE 114 1321/11/30 Graaf Willem III benoemt Elwoud van den Schore tot dijkgraaf in het nieuwe land...
ZE 121 1321/12/17 Graaf Willem III gelast Jan Wissenz., baljuw van Zierikzee, om het vingerling en...
ZE 142 1322/01/16 Graaf Willem III verpacht aan schepenen en burgemeesters van Zierikzee de...
FR 032 1322/05/06 Graaf Willem III gelast Gerard Heinenz., schout van het Uiteinde en het Zuiden,...
FR 036 1323/01/07 Jan van Henegouwen, heer van Beaumont, verkoopt het land Katwoude aan een aantal...
ZE 233 1323/10/20 Graaf Willem III verkoopt Boudewijn Jansz. een moerdijk ter grootte van 40 tot 44...
AW 018 1324/10/05 Graaf Willem III geeft de inwoners van Muiden, die het nieuwe land genaamd...
ZH 183 1325/05/15 Graaf Willem III belooft Hendrik van Brederode, wanneer die met diens lieden...
ZH 182 1325/05/16 Graaf Willem III verklaart met Hendrik van Brederode overeen te zijn gekomen...
ZE 326 1325/06/17 Graaf Willem III verkoopt Nicolaas Poppenz. een moerdijk geheten de Meeneweide,...
ZE 351 1325/12/04 Graaf Willem III geeft degenen die het nieuwe land grenzend aan de polder van...
ZE 416 1327/03/28 Graaf Willem III geeft een schor aan zijn polder in Hinkelenoord uit in erfpacht,...
ZH 275 1327/07/27 Graaf Willem III gelast de heemraden van Riederwaard ervoor te zorgen dat de...
ZE 480 1328/03/15 Graaf Willem III verkoopt Boudewijn Jansz. een moerdijk aan het Oude oostmoer,...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie