Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

9 teksten gevonden

KE 017 1301/08/05 * Gwijde van Henegouwen verleent de poorters van Amsterdam een stadsrecht.
NH 072 1313/09/25 Jacob bisschop van Zuden verklaart dat hij van graaf Willem III voor de duur van...
NH 128 1322/04/27 Graaf Willem III schenkt Floris Mol in vrij eigendom de 4 morgen land in...
NH 129 1322/04/27 Graaf Willem III geeft Floris Mol in vrij eigendom de 22 morgen land in...
ZE 160 1322/08/03 Graaf Willem III staat toe dat gedurende de lopende 'heventijd' zijn eigen gemet...
AW 149 1324/10/20 Graaf Willem III verkoopt Boudewijn van Baarsdorp en Dirk Boudewijnsz. van...
ZE 314 1325/03/18 Graaf Willem III beleent Nicolaas van Gent, abt van Middelburg, met de tussen 35...
FR 086 1327/02/22 Otto proost, Frederik deken en het kapittel van de kerk van Bremen, mede namens...
ZE 411 1327/03/25 Graaf Willem III verkoopt abt en convent van het O.L.Vrouweklooster te Middelburg...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie