Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

1017 teksten gevonden

NH 470 1303/09/24 Graaf Jan II wijst Jan van der Wateringe, ter compensatie voor het door heer...
ZH 294 1303/11/15 Graaf Jan II gelast zijn rentmeester Pieter van Oostburg voor het lopende jaar 18...
KE 141 1305/03/12 Graaf Willem III beleent Jan van Bergen, knaap, zoon van heer Dirk van Haarlem,...
CA 052 1305/05/19 Broeder Jan, meester van Ter Brake, ontvanger van de heergewaden van Holland,...
NH 367 1306/01/28 Graaf Willem III verkoopt Beatrijs, dochter van heer Dirk van der Doortoge,...
NH 259 1306/05/01 Graaf Willem III neemt de burgers van Leiden op in zijn bescherming, bevestigt en...
HE 015 1307/04/10 Hertog Jan II van Brabant en graaf Willem III sluiten een vredesverdrag, waarbij...
ZE 001 1308/06/11 Graaf Willem III geeft enkele met name genoemde Lombarden toestemming zich met...
ZE 550 1309/08/01 Willem Bollard, parochiepriester van de Meeneweide, en schepenen aldaar verklaren...
NH 304 1310/05/30 * Arnoud, proost van Koningsveld, geeft vidimus van een oorkonde d.d. 1310 mei 30...
CA 050 1311/02/21 * Boudewijn van Yerseke, ridder, en Kervink van Reimerswaal, knaap, beloven ten...
ZE 553a 1311/10/01 Jan van der Dussen, ridder, verklaart van graaf (Willem III) geld te hebben...
ZE 553c 1311/10/01 Floris de Molenaar verklaart van graaf (Willem III) geld te hebben ontvangen in...
ZE 553d 1311/10/01 Nicolaas van der Merwede, ridder, en zijn broer Lodewijk van der Merwede...
AW 009 1311/10/11 Gwijde van Henegouwen, bisschop van Utrecht, belooft dat hij graaf Willem III de...
ZE 553b 1311/11/05 Gizekijn van den Dorp verklaart van graaf (Willem III) geld te hebben ontvangen...
ZE 038 1312/11/11 Raas heer van Liedekerke en Breda, ridder, verkoopt al zijn leengoederen en...
ZE 553 1312/12/21 Hendrik abt van Middelburg geeft vidimus van vier oorkonden d.d. 1311 okt. 1 en...
ZE 037 1313/09/25 Jacob bisschop van Zuden verklaart dat hij van graaf Willem III voor de duur van...
WI 554 1314/11/26 Rooms-koning Lodewijk belooft aan graaf Willem III voor zekere diensten 52.000...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie