Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

513 teksten gevonden

FR 049 1108/12/31 * Aartsbisschop Frederik I van Keulen gelast eenieder zich op straffe van...
WI 206 1275/04/10 * Graaf Floris V beveelt de tolgaarders te Ammers, Niemandvriend, Moordrecht,...
ZH 204 1278/08/06 Graaf Floris V kent heer Frank van Wezemaal, ridder, een renteleen toe van 6 pond...
NH 480 1295/08/28 * Broeder Witte van Monster, heer Jan van Ammers, heer Floris van den Tol, Gizekijn...
ZH 402 1296/05/11 Graaf Floris V beveelt heer Arnoud van Liesveld de financiële verplichtingen...
UT 003 1300/01/07 Graaf Jan II bevestigt de oorkonde van graaf Floris V d.d. 1276 september 18,...
CA 010 1301/02/02 Graaf Jan II kent zijn knaap Robijn van Artois voor de duur van diens leven...
UT 026 1304/11/25 Graaf Willem III kent een aantal voorrechten toe aan de kooplieden uit Kampen die...
NH 259 1306/05/01 Graaf Willem III neemt de burgers van Leiden op in zijn bescherming, bevestigt en...
ZH 437 1307/10/17 Reinoud graaf van Gelre en Otto graaf van Kleef geven vidimus van een oorkonde...
ZE 550 1309/08/01 Willem Bollard, parochiepriester van de Meeneweide, en schepenen aldaar verklaren...
CA 020 1310/04/12 Gwijde bisschop van Utrecht bevestigt de oorkonde die schepenen, Raad en...
CA 018 1310/04/12 Schepenen, Raad en gemeenten van Drechterland, Hoogwouderambacht, Nieuwe-Niedorp,...
AW 009 1311/10/11 Gwijde van Henegouwen, bisschop van Utrecht, belooft dat hij graaf Willem III de...
WI 417 1314/07/05 Graaf Willem III beleent heer Gijsbrecht heer van IJsselstein, ridder, met een...
CA 031 1314/11/25 * Koning (Lodewijk IV van Duitsland) beveelt de Oost-Friezen en die van Westergo en...
FR 043 1314/11/25 Rooms-koning Lodewijk gelast de grietmannen, raden en gemeenten van Westergo en...
WI 555 1314/12/04 Boudewijn aartsbisschop van Trier en aartskanselier van het Rijk in Gallië,...
CA 035 1315/02/16 Koning Lodewijk X van Frankrijk en Navarra komt met graaf Willem III overeen dat...
CA 036 1316/03/10 Graaf Willem III en Floris Berthout, heer van Mechelen, verklaren dat Floris de...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie