Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

159 teksten gevonden

ZH 096 1316/04/01 Graaf Willem III geeft een keur aan de poorters van Dordrecht waarin hij enkele...
NH 003 1316/12/25 Een aantal met name genoemde edelen stelt zich borg in verband met de door Willem...
NH 018 1317/01/15 Graaf Willem III wijst aan Willem vrouw Baartenz., rentmeester van Kennemerland...
NH 019 1317/01/15 * Graaf Willem III kent aan Jacob bisschop van Zuden en diens opvolgers als...
ZE 011 1317/03/13 Graaf Willem III geeft deken en kapittel van sint Catharina te Brielle...
KE 006 1317/03/21 Graaf Willem III gelast de rentmeester van Kennemerland en West-Friesland dat...
ZE 020 1317/04/06 * Graaf Willem III maakt bekend dat zijn zuster vrouwe Aleid, vrouwe van Veere, is...
ZE 019 1317/04/06 Graaf Willem III bepaalt dat zijn zuster vrouwe Aleid, vrouwe van Veere, ieder...
UT 013 1317/10/16 Wouter van Mijnden, knaap, zoon van heer Amelis van Mijnden, ridder, belooft dat...
UT 071 1318/05/29 Graaf Willem III geeft ter viering van het jaargetijde van wijlen bisschop Gwijde...
HE 023 1318/07/22 Graaf Willem III, Jan van Vlaanderen, graaf van Namen, Jan van Henegouwen, heer...
NH 057 1319/09/13 De gemene poort van 's-Gravenzande neemt van graaf (Willem III) de molen van...
ZH 028 1319/10/04 Willem van Wendelnesse, ridder, belooft om vóór 12 februari...
DE 003 1319/10/18 Graaf Willem III erkent schulden aan Segebold van Crispijn en Jan van Coesfeld,...
BR 003 1319/10/21 Burgemeesters, schepenen en gezworenen van Mechelen erkennen graaf Willem III...
ZH 036 1319/11/30 Graaf Willem III geeft het bedijkte land in Deifel, bij de Riederwaard, in...
ZH 037 1319/12/05 Graaf Willem III neemt een schuld op zich van 43 pond Hollands, rustend op het...
UT 019 1320/05/06 * Graaf Willem III verleent Roelof de Rover van Montfoort 3 morgen land aan de...
FR 025 1320/06/01 * (Jacob) bisschop van Zuden en andere leden van de grafelijke Raad, in zitting in...
NH 081 1320/08/21 Graaf Willem III gelast al zijn gezagsdragers in het graafschap Holland dat zij...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie