Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

176 teksten gevonden

FR 029 1322/05/03 Graaf Willem III verleent aan Nicolaas Elfsz. het hoge en lage gerecht op Texel...
NH 132 1322/05/03 Graaf Willem III beleent Engebrecht Filipsz. met 6 morgen land in het...
ZH 110 1322/05/16 Graaf Willem III verpacht de gruit van Dordrecht voor de tijd van vier jaar aan...
ZH 107 1322/05/16 Graaf Willem III verpacht de tol en de wissel te Dordrecht aan heer Wouter Bau,...
WO 028 1322/08/04 Graaf Willem III gelast Mathijs Rengersz., baljuw van Zuidholland, beslag te...
ZH 120 1323/01/01 Graaf Willem III verleent vanwege de watersnood aan de ingezetenen van het...
ZE 176 1323/03/18 Graaf Willem III bepaalt, naar aanleiding van klachten van de poorters van...
ZE 253 1323/03/20 Willem Jansz. uit Duiveland en Jan Wissenz. van Borrendamme, als plaatsvervangers...
ZE 191 1323/03/26 Graaf Willem III geeft de wateringgraaf die hij heeft aangesteld in de Vijf...
ZH 125 1323/03/28 Graaf Willem III verleent vanwege de watersnood een privilege aan de ingezetenen...
UT 046 1323/03/29 Graaf Willem III doet uitspraak in het geschil tussen zijn zwager Zweder van...
ZE 189 1323/03/31 Graaf Willem III benoemt Nicolaas Stormsz. van den Waarde tot dijkgraaf tussen...
ZE 195 1323/04/01 Graaf Willem III benoemt Jan Hendrik Bendvriendsz. tot dijkgraaf in...
UT 047 1323/04/14 Hendrik de Rover, zoon van Zweder van Montfoort, verbindt zich voor zichzelf en...
ZE 209 1323/05/01 Graaf Willem III stelt twee jaarmarkten te Middelburg in, een in juli en een in...
ZH 134 1323/06/02 Graaf Willem III geeft Willem van Duivenvoorde, zijn kamerling, het schoutambacht...
ZH 131 1323/07/03 * Graaf (Willem III) doet uitspraak na een misdaad die de poorters van Ammers...
UT 076 1323/07/12 Bisschop Jan III van Utrecht, de dekens en kapittels van de Dom, Sint Salvator,...
NH 186 1323/10/12 Graaf Willem III gelast Jan van Rozenburg, baljuw van Rijnland, erop toe te zien...
ZE 233 1323/10/20 Graaf Willem III verkoopt Boudewijn Jansz. een moerdijk ter grootte van 40 tot 44...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie