Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

18 teksten gevonden

FR 048 1108/12/31 * Koning Hendrik V bevestigt de verschillende voorrechten die de burgers van...
FR 046 1290/06/30 Otto abt van het Sint Odulfsklooster bij Staveren, schout, schepenen en gemeente...
KE 017 1301/08/05 * Gwijde van Henegouwen verleent de poorters van Amsterdam een stadsrecht.
HE 015 1307/04/10 Hertog Jan II van Brabant en graaf Willem III sluiten een vredesverdrag, waarbij...
AW 009 1311/10/11 Gwijde van Henegouwen, bisschop van Utrecht, belooft dat hij graaf Willem III de...
GE 002 1320/01/22 Jan van Henegouwen, heer van Beaumont, en Hendrik van Vlaanderen, graaf van Lodi,...
FR 025 1320/06/01 * (Jacob) bisschop van Zuden en andere leden van de grafelijke Raad, in zitting in...
BR 017 1322/01/12 Floris Berthout heer van Mechelen, Gerard heer van Voorne, burggraaf van ...
BR 016 1322/01/19 Graaf Willem III verklaart dat vier met name genoemde ridders geen uitspraak...
HE 048 1325/12/21 Graaf Willem III vergeeft op verzoek van verscheidene hoge lieden de broers...
FR 088 1327/02/10 De rechters en het gemene land van Östringen schrijven graaf Willem III als...
FR 085 1327/02/14 Johan graaf van Oldenburg verzoekt graaf Willem III de goederen van Thethardus,...
FR 086 1327/02/22 Otto proost, Frederik deken en het kapittel van de kerk van Bremen, mede namens...
FR 087 1327/02/23 Dirk van Xanten, kanunnik van Sint Gereon te Keulen, verzekert graaf Willem III...
FR 104 1328/07/13 Graaf Willem III en de grietmannen van Westergo, van Franekeradeel, Wonseradeel,...
UT 167 1334/01/18 Reinoud II graaf van Gelre en Zutphen doet uitspraak in de oorlog tussen bisschop...
WI 530 1337/05/06 * De rectores van de uithoven van het klooster Mariendal in Hemelem en de burgers...
WI 475 1342/12/09 Graaf Willem IV geeft een keur aan de poort van Amsterdam, bepaalt de grenzen van...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie