Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

208 teksten gevonden

NH 477 1248/11/25 Rooms-koning Willem verkoopt, met instemming van zijn broer Floris, al zijn land...
ZH 140 1252/10/25 Rooms-koning Willem II verruimt met instemming van zijn broer Floris de door...
WI 545 1268/07/28 Hubert van Everdingen, ridder, en Arnoud Snoyen, knaap, enerzijds en Wouter van...
UT 014 1300/05/21 Gwijde van Henegouwen verklaart dat de goederen en ambachten die hij van zijn...
CA 012 1302/07/17 Bisschop Gwijde van Utrecht draagt aan graaf Jan II het kasteel Ter Horst over...
CA 013 1302/07/26 Bisschop Gwijde van Utrecht verklaart dat hij, na uitspraak daaromtrent door...
UT 015 1306/03/31 * Bisschop Gwijde van Utrecht verklaart dat hij de goederen van Amstel en Woerden,...
ZH 437 1307/10/17 Reinoud graaf van Gelre en Otto graaf van Kleef geven vidimus van een oorkonde...
ZE 553c 1311/10/01 Floris de Molenaar verklaart van graaf (Willem III) geld te hebben ontvangen in...
ZE 553d 1311/10/01 Nicolaas van der Merwede, ridder, en zijn broer Lodewijk van der Merwede...
CA 015 1312/07/31 * In tegenwoordigheid van een aantal met name genoemde personen breekt graaf Willem...
CA 016 1312/12/21 In tegenwoordigheid van een aantal met name genoemde personen breekt graaf...
ZE 553 1312/12/21 Hendrik abt van Middelburg geeft vidimus van vier oorkonden d.d. 1311 okt. 1 en...
WI 554 1314/11/26 Rooms-koning Lodewijk belooft aan graaf Willem III voor zekere diensten 52.000...
DE 006 1315/11/17 H(endrik) heer van Löwenburg draagt voor de 400 mark Keuls die graaf Willem...
UT 024 1315/12/31 Otto, zoon van heer Gijsbrecht van IJsselstein, verklaart dat graaf Willem III...
KE 140 1316/01/21 Graaf Willem III draagt aan zijn knaap Jan van Bergen het goed over dat Willem...
KE 142 1316/01/25 * Hendrik van Diepenheim verklaart dat hij zich zal onderwerpen aan de uitspraken...
CA 036 1316/03/10 Graaf Willem III en Floris Berthout, heer van Mechelen, verklaren dat Floris de...
ZE 017 1316/05/30 Wolfert van Borsele, heer van Zandenburg, verklaart dat hij op advies van graaf...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie