Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

21 teksten gevonden

CA 021 1310/02/18 Schepenen, Raad en gemeenten van Drechterland, Hoogwouderambacht, ...
ZH 096 1316/04/01 Graaf Willem III geeft een keur aan de poorters van Dordrecht waarin hij enkele...
ZH 066 1320/10/28 Graaf Willem III verleent vanwege de watersnood een privilege aan hen die wonen...
ZH 120 1323/01/01 Graaf Willem III verleent vanwege de watersnood aan de ingezetenen van het...
ZH 125 1323/03/28 Graaf Willem III verleent vanwege de watersnood een privilege aan de ingezetenen...
ZE 205 1323/07/03 Graaf Willem III verzoekt een ieder Gize Hendriksz., burger van Zierikzee, die...
UT 076 1323/07/12 Bisschop Jan III van Utrecht, de dekens en kapittels van de Dom, Sint Salvator,...
KE 065 1323/12/31 * (Graaf Willem III verzoekt eenieder om) Jan Jacobsz., burger van Haarlem (en...
KE 064 1323/12/31 Graaf Willem III verzoekt eenieder om Dirk Stapel, burger van Haarlem en koopman,...
ZE 260 1324/03/30 Graaf Willem III legt een nader omschreven zoen op in de twist tussen Jan...
NH 330 1327/01/01 Graaf Willem III beveelt zijn baljuws en rechters er op toe te zien dat niemand...
NH 351 1327/07/27 Graaf Willem III belooft Jan van Polanen, Mathijs Rengersz., Willem van...
ZH 272 1327/07/27 Graaf Willem III gelast de baljuw van Zuidholland erop toe te zien dat zijn knaap...
UT 136 1331/02/22 Bisschop Jan III van Utrecht verklaart samen met graaf Willem III een maarschalk...
UT 139 1331/02/22 Bisschop Jan III van Utrecht gelast zijn broer heer Thomas van Diest, kastelein...
ZE 674 1336/09/12 Graaf Willem III verleent de gemene kooplieden van Ieper, die laken en andere...
WI 181 1339/12/08 Graaf Willem IV vergunt Hendrik van Zenderen, die in het buitenland is geboren en...
WI 221 1340/06/07 Graaf Willem IV verleent een stadsrecht aan de poorters van Rotterdam.
WI 076 1341/04/01 Graaf Willem IV geeft de goede lieden van Scherpenisse toestemming om accijnzen...
WI 102 1342/03/23 Graaf Willem IV doet uitspraak in een geschil tussen heer Costijn van Renesse...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie