Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

9 teksten gevonden

FR 048 1108/12/31 * Koning Hendrik V bevestigt de verschillende voorrechten die de burgers van...
FR 046 1290/06/30 Otto abt van het Sint Odulfsklooster bij Staveren, schout, schepenen en gemeente...
FR 045 1292/04/01 Graaf Floris V verleent een keur aan de burgers van Staveren, die hem en zijn...
FR 008 1300/03/27 Graaf Jan II bevestigt en vernieuwt de keur die graaf Floris V aan de poorters...
FR 037 1322/04/17 * Graaf Willem III schrijft de grietman van Wonseradeel dat hij heeft vernomen dat...
FR 138 1333/10/18 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil tussen de burgers van Staveren en...
FR 139 1333/10/18 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil tussen de burgers van Staveren en...
FR 137 1333/10/18 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil tussen de burgers van Staveren en...
WI 530 1337/05/06 * De rectores van de uithoven van het klooster Mariendal in Hemelem en de burgers...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie