Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

53 teksten gevonden

FR 049 1108/12/31 * Aartsbisschop Frederik I van Keulen gelast eenieder zich op straffe van...
FR 042 1310/07/04 Graaf Willem III enerzijds en de grietmannen en mederechters van Franekeradeel,...
HE 009 1316/12/02 Graaf Willem III bevestigt de stichting door zijn nicht jonkvrouw Marie van...
NH 021 1317/01/16 Willem van Brawode geheten van Engeland, klerk, schenkt 4 morgen land aan abdis...
UT 072 1319/03/15 Graaf Willem III bericht de prelaten en clerus van Utrecht, die geen...
DE 004 1319/10/19 Graaf Willem III belooft de clericus Jan, zoon van heer Arnoud van Bachem ridder,...
ZE 099 1321/04/16 Graaf Willem III draagt de deken van Sint Pieter in Middelburg en de rentmeester...
ZE 100 1321/04/24 Graaf Willem III stelt nadere bepalingen omtrent de inrichting van het kapittel...
ZE 102 1321/08/03 Graaf Willem III, die Jan Boudewijnsz. Bledde de eerst vrijkomende plaats in het...
ZE 130 1321/12/23 Graaf Willem III belooft de clericus Hendrik genaamd Prijs, zoon van de...
ZE 135 1322/01/15 Graaf Willem III belooft de clericus Willem, zoon van Jacob genaamd Nanoeghe, de...
ZE 201 1322/06/16 (Graaf Willem III) schenkt de kosterij van Koudekerke op Schouwen aan Pieter...
ZE 158 1322/08/01 Graaf (Willem III) begeeft de clericus Hendrik, zoon van Simon Hugenz. genaamd...
ZE 169 1322/08/17 Graaf Willem III belooft Dirk genaamd Gravekijn, clericus van Leiden, het eerst...
ZE 170 1323/01/01 Graaf Willem III bepaalt op verzoek van de stad Zierikzee dat zijn vier...
ZE 168 1323/03/23 Graaf (Willem III) belooft Jan Hugenz. genaamd Monters, clericus, het eerst...
ZE 185 1323/03/31 Graaf Willem III belooft Maarten Nicolaasz., clericus, de eerste pastoorsprebende...
UT 076 1323/07/12 Bisschop Jan III van Utrecht, de dekens en kapittels van de Dom, Sint Salvator,...
ZE 213 1323/07/12 Jan III van Diest, elect van Utrecht, staat de baljuws en schouten van Holland en...
ZE 216 1323/10/11 Graaf Willem III begeeft de geletterde clericus Jan van Brielle met de kerk van...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie