Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

264 teksten gevonden

NH 398 1179/11/05 Paus Alexander III maakt aan Sofia, abdis van Rijnsburg, bekend dat hij, in...
ZE 101 1247/06/30 * Bisschop Otto III van Utrecht bevestigt de abdij van Middelburg in haar...
ZH 020 1250/05/19 Rooms-koning Willem II beleent Willem abt van Sint Truiden en diens opvolgers met...
ZH 215 1253/12/26 Rooms-koning Willem II neemt de abdij van Villers op in zijn bescherming en...
NH 509 1262/04/07 * Gravin-weduwe Machteld schenkt aan haar dochter Margareta, gravin van...
NH 508 1270/09/21 Graaf Floris V kent Aleid, jonkvrouw van wijlen koningin Elizabeth, een...
NH 400 1277/03/23 Graaf Floris V beleent Dirk van Alkemade met het land de Geer en 4½ gaarde...
WI 480 1280/05/13 Graaf Floris V neemt het Gooi in erfelijke pacht van Goedelinde abdis van Elten...
ZE 366 1284/02/28 Aleid weduwe van heer Jan van Avesnes schenkt aan schepenen van Middelburg ten...
ZE 348 1284/02/28 Aleid, weduwe van heer Jan van Avesnes, schenkt aan abt en convent van Middelburg...
ZE 492 1290/01/08 Graaf Floris V belooft vrouwe Vrouste, moeder van Loper en stiefdochter van heer...
NH 358 1293/07/08 * Catharina vrouwe van Voorne, burggravin van Zeeland, verklaart dat zij de...
ZH 023 1296/02/01 Jan heer van Heusden verklaart dat hij, ook al heeft hij de stad Heusden...
NH 066 1296/06/27 * Jacob proost van Koningsveld geeft vidimus van een oorkonde van graaf Floris V...
UT 017 1300/02/09 Vrouw Johanna, weduwe van heer Arnoud van Amstel, ridder, verklaart dat graaf Jan...
NH 367 1306/01/28 Graaf Willem III verkoopt Beatrijs, dochter van heer Dirk van der Doortoge,...
NH 366 1306/07/28 Jan, abt van Sint Paulus te Utrecht, beleent jonkvrouw Beatrijs, dochter van heer...
NH 135 1313/05/15 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil over de goederen van wijlen heer...
ZH 049 1315/02/24 Willem Tielmansz. uten Campe verklaart dat hij een halve hoeve land op de Haar...
ZH 223 1315/02/24 Graaf Willem III beleent Willem Tielmansz. uten Campe met de halve hoeve land op...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie