Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

219 teksten gevonden

UT 150 975/06/06 * Keizer Otto II schenkt de Sint Maartenskerk te Utrecht het goed te Muiden voor...
UT 148 1057/04/23 * Koning Hendrik IV bevestigt de schenking door zijn voorgangers aan de Utrechtse...
UT 149 1171/10/12 Keizer Frederik I bevestigt de schenking door (keizer) Otto II aan de Utrechtse...
WI 545 1268/07/28 Hubert van Everdingen, ridder, en Arnoud Snoyen, knaap, enerzijds en Wouter van...
NH 259 1306/05/01 Graaf Willem III neemt de burgers van Leiden op in zijn bescherming, bevestigt en...
ZE 553 1312/12/21 Hendrik abt van Middelburg geeft vidimus van vier oorkonden d.d. 1311 okt. 1 en...
CA 041 1316/03/10 Floris Berthout doet ten behoeve van graaf Willem III afstand van al zijn...
HE 001 1316/10/03 Graaf Willem III bevestigt de rechten en bezittingen van de abdij van Vicogne, en...
UT 007 1316/11/28 Gwijde bisschop van Utrecht beleent zijn dochters Maria, echtgenote van heer...
ZE 548 1317/06/27 Schepenen van Zierikzee verklaren dat ten overstaan van hen een aantal met name...
FR 004 1317/10/09 Graaf Willem III doet uitspraak als scheidsman in een geschil tussen die van...
ZH 017 1317/10/11 Graaf Willem III beveelt zijn rentmeesters en tolgaarders de poorters van...
UT 013 1317/10/16 Wouter van Mijnden, knaap, zoon van heer Amelis van Mijnden, ridder, belooft dat...
UT 070 1318/05/29 * Graaf Willem III geeft ter viering van het jaargetijde van wijlen bisschop Gwijde...
UT 072 1319/03/15 Graaf Willem III bericht de prelaten en clerus van Utrecht, die geen...
ZH 178 1319/04/21 Graaf Willem III kent zijn deurwachter Pieter Wieriksz., knaap, voor de duur van...
NH 039 1319/09/30 * Graaf (Willem III) vergunt Clementia, echtgenote van Maarten Trompenaar te Den...
BR 001 1319/10/18 Graaf Willem III, die zijn geschillen met de goede lieden van Mechelen heeft...
BR 004 1319/10/21 * De stad Mechelen erkent graaf (Willem III) 2000 pond Tournois schuldig te zijn,...
BR 003 1319/10/21 Burgemeesters, schepenen en gezworenen van Mechelen erkennen graaf Willem III...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie