Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

39 teksten gevonden

NH 259 1306/05/01 Graaf Willem III neemt de burgers van Leiden op in zijn bescherming, bevestigt en...
WI 554 1314/11/26 Rooms-koning Lodewijk belooft aan graaf Willem III voor zekere diensten 52.000...
FR 025 1320/06/01 * (Jacob) bisschop van Zuden en andere leden van de grafelijke Raad, in zitting in...
ZH 066 1320/10/28 Graaf Willem III verleent vanwege de watersnood een privilege aan hen die wonen...
ZE 103 1321/08/05 Graaf Willem III verkoopt het ambacht van Hoebuic Domaasz. in het Haaimanambacht...
UT 039 1322/04/18 Bisschop Frederik II van Utrecht verklaart dat zijn onkosten in verband met het...
ZH 120 1323/01/01 Graaf Willem III verleent vanwege de watersnood aan de ingezetenen van het...
ZH 125 1323/03/28 Graaf Willem III verleent vanwege de watersnood een privilege aan de ingezetenen...
UT 046 1323/03/29 Graaf Willem III doet uitspraak in het geschil tussen zijn zwager Zweder van...
ZH 133 1323/07/31 Graaf Willem III legt de huwelijkse voorwaarden vast tussen Jan de Snijder,...
ZE 320 1325/04/07 Graaf Willem III verzoekt de bisschop van Utrecht om de inkomsten, bestaande uit...
UT 065 1325/09/24 Bisschop Jan III van Utrecht, die vernomen heeft dat de parochiekerk van...
NH 271 1325/12/03 Graaf Willem III schenkt zijn kamerling Willem, zoon van heer Filips van...
ZE 356 1325/12/10 Graaf Willem III sticht en doteert in de Onze Lieve Vrouwekerk in de abdij van...
ZE 357 1325/12/10 Graaf Willem III sticht en doteert in de Onze Lieve Vrouwekerk in de abdij van...
ZE 406 1327/03/21 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil tussen enerzijds zijn zuster vrouw...
ZE 412 1327/03/25 Graaf Willem III bevestigt de lijftocht die Floris heer Raasz. van Borsele heeft...
ZE 455 1327/04/20 Graaf Willem III koopt van zijn klerk Gerard Alewijnsz. 16 gemet in zijn polder...
NH 356 1327/08/27 Engebrecht van Voorschoten en Aleid van Barendrecht, echtelieden, komen overeen...
NH 357 1327/09/04 Graaf Willem III bevestigt op verzoek van Engebrecht van Voorschoten, rentmeester...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie