Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

39 teksten gevonden

WI 343 1329/12/26 Heer Hugo Mensenz., prior van Egmond, en broeder Dirk van den Zande, prior van de...
KE 169 1331/07/15 Graaf Willem III bevestigt de verkaveling van enkele leengoederen, uitgevoerd...
NH 510 1331/11/06 Graaf Willem III verklaart dat hij in gebreke is gebleven bij de tijdige...
NH 501 1332/02/06 Jan van Polanen baljuw van Rijnland, Filips van Wassenaar, Floris van der...
NH 503 1332/02/14 Jan van Polanen, ridder, baljuw van Rijnland, Filips van Wassenaar, Floris van...
UT 175 1333/04/06 Graaf Willem III verkoopt aan heer Zweder van Vianen en Hubrecht de Schenk de...
ZE 665 1334/09/02 Aachte, weduwe van Hendrik Hugenz. van Biggekerke, verzoekt graaf (Willem III)...
ZE 640 1334/09/10 Graaf Willem III, die uit onnadenkendheid een van de twee pastoorsprebenden van...
ZE 653 1334/10/24 Graaf Willem III bekrachtigt de deling door Hendrik Everdeisz., schout van...
ZE 664 1335/09/26 Graaf Willem III verleent Hugo en Hendrik, zoons van jonkvrouw Aachte, weduwe van...
WI 008 1337/09/27 Graaf Willem IV kent Maria, dochter van Dallijn heer Arnoudszoon, en haar...
WI 028 1337/10/20 Graaf Willem IV, die droogmaking van Noord-Beveland heeft gefinancierd op...
WI 032 1337/10/20 Graaf Willem IV, die droogmaking van Noord-Beveland heeft gefinancierd op...
WI 258 1338/05/31 Graaf Willem IV beslist na overleg met zijn gemene Raad dat Ye Jansz. en Nicolaas...
WI 496 1339/07/04 Jan Persijn van Velsen, heer van Waterland, Gerard van Heemskerk, baljuw...
WI 475 1342/12/09 Graaf Willem IV geeft een keur aan de poort van Amsterdam, bepaalt de grenzen van...
WI 561 1342/12/14 Graaf (Willem IV) doet uitspraak met betrekking tot de doodslag op Willem van...
WI 239 1344/04/07 Graaf Willem IV oordeelt, naar aanleiding van klachten door de nonnen van...
WI 564 1345/05/27 Graaf Willem IV doet uitspraak in het geschil ten gevolge van de doodslag op...