Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

128 teksten gevonden

AW 022 1325/03/04 Graaf Willem III gelast de lieden van de Liene en van Negenhoeven dat zij hun...
ZH 180 1325/05/14 Graaf Willem III verklaart dat Jan Westfaling met zijn toestemming aan diens...
ZH 182 1325/05/16 Graaf Willem III verklaart met Hendrik van Brederode overeen te zijn gekomen...
ZE 324 1325/06/14 Graaf Willem III scheldt Willem Antonisz. van Kortgene diens schulden kwijt op 6...
FR 064 1325/10/08 Graaf Willem III bekleedt Thedeman Gelmersz. van Staveren met het schoutambacht...
NH 269 1325/10/20 Graaf Willem III beleent Daniel van den Velde met de 15 morgen land met een...
KE 087 1325/12/31 * Vier verklaringen afgelegd ten overstaan van de grafelijke Raad betreffende de...
FR 071 1326/03/20 Graaf Willem III bevestigt de overdracht van het vijfde deel van het leengoed te...
NH 285 1326/03/28 Dirk, burggraaf van Leiden, ridder, verleent een aantal goederen die zijn broer...
FR 078 1326/07/25 Graaf Willem III regelt het dijkonderhoud en afwatering in West-Friesland.
ZH 228 1326/08/09 Graaf Willem III verhuurt het veen geheten de Zwaluwe, verdeeld in vijf blokken,...
GE 031 1326/09/14 Graaf Willem III belooft Lambrecht van Buren dat hij noch zijn zuster vrouw...
GE 032 1326/12/12 Stasekijn van Brakel, knaap, verklaart dat zijn broer Jan in totaal 13 morgen...
ZE 411 1327/03/25 Graaf Willem III verkoopt abt en convent van het O.L.Vrouweklooster te Middelburg...
ZE 416 1327/03/28 Graaf Willem III geeft een schor aan zijn polder in Hinkelenoord uit in erfpacht,...
ZE 426 1327/04/02 Graaf Willem III schenkt een ongenoemd persoon een poldertje te Vlissingen ten...
ZH 256 1327/04/24 Graaf Willem III beleent Jan Willemsz. uten Campe met een zate en een halve hoeve...
ZH 261 1327/04/25 Graaf Willem III verklaart dat Jan Westfaling junior met zijn toestemming diens...
ZH 262 1327/04/25 Graaf Willem III beleent Jan Westfaling en diens zoon Jan Westfaling junior...
NH 350 1327/07/27 Graaf Willem III verleent Daniel van den Velde 3 morgen land in het ambacht...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie