Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

37 teksten gevonden

ZE 662 1293/08/15 Graaf Floris V bepaalt dat de bijdrage van de ingezetenen van de Vijf Ambachten...
WO 029 1316/10/15 Jacob van Oudshoorn, domdeken van Utrecht, geeft vidimus van een oorkonde d.d....
WO 101 1316/10/15 Jacob van Oudshoorn, Domdeken van Utrecht, geeft vidimus van een oorkonde d.d....
FR 025 1320/06/01 * (Jacob) bisschop van Zuden en andere leden van de grafelijke Raad, in zitting in...
FR 017 1321/02/24 Graaf Willem III, vernomen hebbende dat de pastoor van Hippolytushoef zich...
NH 104 1321/05/01 Graaf Willem III bevestigt de verkoop door de baljuw van Delfland aan Nicolaas...
FR 021 1321/10/19 Graaf Willem III belast de dijkgraaf van (West-)Friesland met het dijkonderhoud...
FR 020 1321/10/20 Graaf Willem III gelast baljuw, dijkgraaf en heemraden van (West-)Friesland dat...
ZE 114 1321/11/30 Graaf Willem III benoemt Elwoud van den Schore tot dijkgraaf in het nieuwe land...
WO 033 1323/08/01 Graaf Willem III gelast de bisschop van Zuden en heer Simon van Benthem dat zij...
ZE 233 1323/10/20 Graaf Willem III verkoopt Boudewijn Jansz. een moerdijk ter grootte van 40 tot 44...
AW 149 1324/10/20 Graaf Willem III verkoopt Boudewijn van Baarsdorp en Dirk Boudewijnsz. van...
ZE 326 1325/06/17 Graaf Willem III verkoopt Nicolaas Poppenz. een moerdijk geheten de Meeneweide,...
FR 052 1325/10/08 Graaf Willem III bevestigt het zeventuig gedaan op die van Schardam, op basis...
FR 078 1326/07/25 Graaf Willem III regelt het dijkonderhoud en afwatering in West-Friesland.
ZE 426 1327/04/02 Graaf Willem III schenkt een ongenoemd persoon een poldertje te Vlissingen ten...
ZE 480 1328/03/15 Graaf Willem III verkoopt Boudewijn Jansz. een moerdijk aan het Oude oostmoer,...
FR 109 1328/11/27 Graaf Willem III verordonneert met instemming van zijn goede lieden van...
ZH 349 1330/01/03 Abt Geernoud van Kalichem en het convent van Sint Paulus te Utrecht, Daniel van...
ZH 348 1330/01/03 Graaf Willem III schenkt, vanwege de problemen met de dijk in Negendehalve hoeve...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie