Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

39 teksten gevonden

CA 052 1305/05/19 Broeder Jan, meester van Ter Brake, ontvanger van de heergewaden van Holland,...
WI 415 1313/07/21 Graaf Willem III beleent heer Gijsbrecht van IJsselstein, ridder, met het huis te...
ZH 065 1314/04/05 * Graaf Willem III geeft aan zijn leenman Gerard van Wieldrecht wildernissen met...
NH 015 1317/01/11 Graaf Willem III bepaalt samen met zijn Raad dat ieder die een erf koopt of...
NH 020 1317/01/15 Graaf Willem III bepaalt met betrekking tot de erfenis van het eigen goed van...
NH 039 1319/09/30 * Graaf (Willem III) vergunt Clementia, echtgenote van Maarten Trompenaar te Den...
HE 018 1320/08/07 Graaf Willem III bevrijdt Maroye genaamd le Hanniere, wonend in Saint-Quentin,...
NH 075 1320/08/19 Graaf Willem III gebiedt zijn baljuws en schouten erop toe te zien dat niemand de...
NH 085 1320/09/14 Graaf Willem III bevestigt Jan van der Wateringe in het bezit in de allodiale...
ZH 076 1321/04/12 Graaf Willem III, gehoord hebbend van de problemen met de dijk te Carnisse,...
ZE 083 1321/04/16 Graaf Willem III bepaalt welke inkomsten jonkvrouw Meine, die gescheiden leeft...
UT 046 1323/03/29 Graaf Willem III doet uitspraak in het geschil tussen zijn zwager Zweder van...
NH 216 1324/04/24 Graaf Willem III geeft Jan de Buser, parochiepriester te Voorburg,...
ZE 284 1324/06/03 Graaf Willem III verpacht Jan Mondijnsz. en diens broers Elwoud en Simon de nader...
UT 001 1325/01/01 * Klachten van de lieden van graaf (Willem III) van Holland en van die van Zeeland...
NH 299 1326/06/22 Graaf Willem III vergunt zijn lieden van het Zandambacht dat al het land aldaar...
UT 090 1326/09/29 Graaf Willem III en Willem van Duivenvoorde beloven heer Zweder van Vianen,...
ZH 252 1327/01/07 Graaf Willem III verkoopt Jan vrouw Idswienz. het vijftwaalfde deel van het goed...
ZE 406 1327/03/21 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil tussen enerzijds zijn zuster vrouw...
NH 357 1327/09/04 Graaf Willem III bevestigt op verzoek van Engebrecht van Voorschoten, rentmeester...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie