Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

101 teksten gevonden

NH 259 1306/05/01 Graaf Willem III neemt de burgers van Leiden op in zijn bescherming, bevestigt en...
HE 015 1307/04/10 Hertog Jan II van Brabant en graaf Willem III sluiten een vredesverdrag, waarbij...
ZE 550 1309/08/01 Willem Bollard, parochiepriester van de Meeneweide, en schepenen aldaar verklaren...
DE 006 1315/11/17 H(endrik) heer van Löwenburg draagt voor de 400 mark Keuls die graaf Willem...
HE 012 1316/10/08 Graaf Willem III beleent Isabel de le Crois met de nader omschreven leengoederen...
NH 006 1317/01/06 Graaf Willem III schenkt abdis en klooster van Loosduinen al het goed dat...
ZE 005 1317/03/02 Graaf Willem III geeft Willem Adamsz. van Kats toestemming diens geleden schade...
ZE 548 1317/06/27 Schepenen van Zierikzee verklaren dat ten overstaan van hen een aantal met name...
DE 001 1319/05/29 Rutger en Bela van Geilenkirchen, echtgenoten, verklaren van graaf Willem III 150...
NH 036 1319/09/13 Schepenen, raad en gemeente van 's-Gravenzande nemen van graaf Willem III de...
ZH 041 1319/09/25 Graaf Gerard VII van Gulik, scheidsman in een conflict tussen graaf Willem III en...
DE 003 1319/10/18 Graaf Willem III erkent schulden aan Segebold van Crispijn en Jan van Coesfeld,...
BR 003 1319/10/21 Burgemeesters, schepenen en gezworenen van Mechelen erkennen graaf Willem III...
ZH 245 1320/02/27 Hertog Jan III van Brabant belooft dat hij noch zijn lieden wraak zullen nemen op...
FR 025 1320/06/01 * (Jacob) bisschop van Zuden en andere leden van de grafelijke Raad, in zitting in...
ZH 054 1320/08/21 Graaf Willem III legt een zoen op aan de vrienden en verwanten van wijlen Coppard...
ZE 050 1320/09/08 Graaf Willem III bevestigt de schenking van een lijftocht van 60 pond zwarten...
ZH 061 1320/09/15 Graaf Willem III machtigt Jan van Bergen, baljuw van Zuidholland, Jan heer...
BR 010 1321/01/18 Graaf Willem III schenkt zijn kamerling Willem heer Filipsz. van Duivenvoorde een...
ZH 073 1321/02/19 Graaf Willem III gelast zijn rentmeester van Zuidholland en zijn tolgaarders in...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie