Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

215 teksten gevonden

CA 001 1299/11/29 Schepenen, burgemeesters, raden en gemene poort van Middelburg erkennen graaf Jan...
PC 017 1304/10/07 Graaf Willem III belooft de priviliges van schepenen, Raad en gemene poort van...
ZH 295 1305/01/10 Graaf Willem III beleent heer Dirk heer van Herlaar, die te ziek is om hem in...
ZH 229 1305/01/10 Graaf Willem III beleent heer Dirk heer van Herlaar, die te ziek is om hem in...
NH 259 1306/05/01 Graaf Willem III neemt de burgers van Leiden op in zijn bescherming, bevestigt en...
ZE 550 1309/08/01 Willem Bollard, parochiepriester van de Meeneweide, en schepenen aldaar verklaren...
ZE 010 1317/03/20 Graaf Willem III doet uitspraak naar aanleiding van de dood van Jan heer Gillisz....
FR 005 1318/01/12 De abt van Lidlum, de commandeur van Sneek, de prior van Bloemkamp en de proost...
FR 006 1318/01/12 * Schepenen, raad en gemene stad van Kampen bevestigen de uitspraak door graaf...
UT 027 1320/09/02 Graaf Willem III komt met bisschop Frederik II van Utrecht overeen dat deze in...
NH 084 1320/09/02 Graaf Willem III bepaalt dat de vrije lieden en de dienstlieden woonachtig in het...
ZH 066 1320/10/28 Graaf Willem III verleent vanwege de watersnood een privilege aan hen die wonen...
ZE 087 1321/04/21 Graaf Willem III gelast alle ambachtsheren in Zeeland dat zij erop toezien dat...
ZH 078 1321/04/30 Graaf Willem III gelast de baljuw van Zuidholland en de schepenen van Dordrecht...
NH 103 1321/05/01 Graaf Willem III, die eerder het Hamburgse bier had verboden waardoor in...
ZH 086 1321/08/05 Graaf Willem III bepaalt de bedragen die de goede lieden van Wieldrecht en...
BR 012 1321/10/13 Graaf Willem III verklaart dat hij met hertog (Jan III) van Brabant een ...
BR 011 1321/10/13 Hertog Jan III van Brabant verklaart dat hij met graaf (Willem III) een...
FR 020 1321/10/20 Graaf Willem III gelast baljuw, dijkgraaf en heemraden van (West-)Friesland dat...
NH 112 1321/10/20 Graaf Willem III beleent Willem van Oudshoorn met het ambacht Oudshoorn en...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie